konferencia

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby zorganizovala dňa 9.12.2015 v priestoroch bratislavského Hotela Bôrik záverečnú konferenciu projektu „Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky – eDemokracia a otvorená vláda“. Cieľom konferencie bolo zhodnotiť výstupy z projektu eDemokracia a otvorená vláda a ďalší rozvoj systému. Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie integrovanéhoPokračovať v čítaní

Lotyšské predsedníctvo Rady EÚ, Generálny sekretariát Rady a Kampaň EIO zhromaždili na konferencii o „Európskej iniciatíve občanov a prísľube participatívnej demokracie“, ktorá sa uskutočnila 16. júna 2015, stanoviská zainteresovaných strán a širokej verejnosti. Cieľom tejto konferencie bolo zhodnotiť tri roky, ktoré uplynuli od vytvorenia európskej iniciatívy občanov (EIO), a stimulovať diskusiePokračovať v čítaní

,,Moderné zdravotnícke pomôcky  a medicínske technológie umožňujú efektívnu rýchlu diagnostiku i liečbu. V chirurgických disciplínach sa vďaka inováciám stávajú výkony menej rozsiahlymi, čo prispieva k rýchlejšiemu zotaveniu pacientov a ich kratšej práceneschopnosti“ – týmito slovami vysvetlila výkonná riaditeľka asociácie SK-MED, Mgr. Linda Bologna, prínos a význam implementácie zdravotníckych pomôcok aPokračovať v čítaní

Už po desiatykrát sa na Slovensku uskutoční konferencia o zahraničnej a bezpečnostnej politike GLOBSEC, ktorá dnes patrí do päťky najkvalitnejších podujatí svojho druhu na svete. Tento ročník bude hostiť najväčší počet prezidentov, premiérov a ministrov zahraničných vecí vo svojej histórii, a priláka do srdca Európy viac ako 800 hostí a 150 novinárov zo 65Pokračovať v čítaní

Karpatská nadácia realizovala od 1. júna 2014 do 31. mája 2015 medzinárodný partnerský Projekt V4 na zmierňovanie chudoby – Hľadanie lokálnych riešení globálnej výzvy. Výskum realizovaný v rámci projektu ukazuje, že z dlhodobého hľadiska je primárnym nástrojom zmeny v znevýhodnených regiónoch práve rozvoj sociálneho kapitálu.  Tieto výsledky by mali slúžiť ako základ diskusiePokračovať v čítaní

Žilina, 19. máj 2015 – O aktivitách Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline vedia už aj vo Veľkej Británii. Počas intenzívnej týždňovej návštevy pracovníci parku rokovali so zástupcami britskej spoločnosti, oboznámili sa s riešením ochrany duševného vlastníctva vo Veľkej Británii a úspešne prezentovali aktivity vedeckého parku na konferencii zameranejPokračovať v čítaní

V dňoch 14. – 15. mája 2015 sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia „Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015“, ktorá sa konala pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR JUDr. Jána RICHTERA a rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda DAŇA, PhD. Konferencia bolaPokračovať v čítaní

Tri víťazné stredoškolské energetické poradenské agentúry úspešne prezentovali svoje riešenia na báze obnoviteľných zdrojov energie v poľskej Legnici na medzinárodnej konferencii 4. – 6. mája 2015. Škola inteligentnej energie na báze obnoviteľných zdrojov energie – to je heslo medzinárodného projektu Story line approach, na Slovensku manažovaného občianskym združením SOSNA. MedzinárodnáPokračovať v čítaní

Karpatská nadácia zorganizovala v piatok 27. marca v Košiciach konferenciu Mladí a zamestnaní: Ako na to! Mladí ľudia na trampolíne pracovných príležitostí. Cieľom konferencie bolo hovoriť o príležitostiach, ktoré vedia mladým ľuďom ponúknuť programy spolupráce inštitúcií z rôznych sektorov. Slovensko sa mierou nezamestnanosti mladých na úrovni cca 34 % zaraďujePokračovať v čítaní

Cieľom konferencie je hovoriť o existujúcich príležitostiach a hľadať lokálne riešenia zamestnanosti i zamestnanteľnosti mladých ľudí – aktérov so silným potenciálom v miestnom rozvoji. Hostia  konferencie: Jana Žitňanská, poslankyňa Európskeho parlamentu, SK; Michal Vašečka, Masarykova univerzita, CZ; Branislav Frk, Prešovská univerzita, SK; Dawid Lasek, Združenie Karpatský euroregión Poľsko, PL; Roman Haken, člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, CZ. Konferencia sa uskutoční 27. marcaPokračovať v čítaní