Konferencia o európskej iniciatíve občanov prináša nový impulz pre participatívnu demokraciu v EÚ

Lotyšské predsedníctvo Rady EÚ, Generálny sekretariát Rady a Kampaň EIO zhromaždili na konferencii o „Európskej iniciatíve občanov a prísľube participatívnej demokracie“, ktorá sa uskutočnila 16. júna 2015, stanoviská zainteresovaných strán a širokej verejnosti. Cieľom tejto konferencie bolo zhodnotiť tri roky, ktoré uplynuli od vytvorenia európskej iniciatívy občanov (EIO), a stimulovať diskusie o tom, ako dosiahnuť účinnejší a užívateľsky orientovaný nástroj.

Zanda Kalniņová-Lukaševicová, parlamentná štátna tajomníčka Lotyšska pre záležitosti EÚ, otvorila konferenciu a zhodnotila danú situáciu takto: „Uplynulé tri roky ukázali, že európska občianska iniciatíva je neoddeliteľnou súčasťou demokratických štruktúr EÚ. Skúsenosti zainteresovaných strán a nedávna správa Komisie však jednoznačne svedčia o tom, že problémy, ktoré je potrebné rýchlo riešiť, aby sa EIO naďalej vnímala ako životaschopný nástroj, stále pretrvávajú.“

„Európska iniciatíva občanov je z hľadiska mobilizácie verejnej mienky a jej inšpirácie skutočnou hybnou silou. Šesť miliónov ľudí to potvrdilo svojím podpisom“, uviedla Zanda Kalniņová-Lukaševicová.

Kalniņová-Lukaševicová vyzdvihla význam, ktorý Lotyšsko – krajina s jednou z najinovačnejších a najúspešnejších platforiem pre elektronické petície v Európe, ManaBalss.Iv – prikladá participatívnej demokracii.

EIO je prvým nástrojom nadnárodnej participatívnej a digitálnej demokracie na svete. Avšak žiadna z troch iniciatív, v prípade ktorých sa zabezpečil požadovaný milión podpisov, neviedla k legislatívnemu návrhu, čo vyvoláva mnohé otázky.

Konferencia bola prvou verejnou diskusiou o EIO v Rade; zišli sa na nej zástupcovia inštitúcií, zainteresované strany a širšia verejnosť s dvoma cieľmi: preskúmať úlohu participatívnej demokracie v EÚ a dôkladne vymedziť súbor spoločných odporúčaní na zlepšenie tohto nástroja.

Počas diskusií na konferencii sa zdôraznilo, že istý pokrok možno dosiahnuť prostredníctvom okamžitých opatrení bez legislatívnych zmien zvyšovaním informovanosti verejnosti o tejto iniciatíve a jej postupoch. Ďalším návrhom je poskytnúť väčšiu pomoc organizátorom iniciatív.

Väčší politický impulz a prípadné legislatívne zmeny sú potrebné na riešenie štrukturálnych problémov, ako sú príliš krátke termíny na zbieranie podpisov. Mali by sa tiež prijať opatrenia na zjednodušenie alebo digitalizáciu postupov zbierania podpisov. Závery z konferencie budú uverejnené 18. júna na webovej stránke EIO.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *