Vzdelávanie

Žiaci z 34 základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice si dnes predpoludním prevzali koncoročné vysvedčenia. V laviciach svojej ZŠ sa naposledy videlo 1 615 deviatakov, ktorí v septembri nastúpia na stredné školy. V školskom roku 2023/24 navštevovalo základné školy 17 240 žiakov, čo bol oproti vlaňajšku nárast asi 1 percento. Zhruba tri stovkyPokračovať v čítaní

V záujme zvýšenia kvality vzdelávacieho procesu a vedeckovýskumnej činnosti s cieľom uplatňovania najmodernejších poznatkov vedy, výskumu a vzdelávania sa zmluvné strany dohodli na spoločnom postupe pri zabezpečení spolupráce v oblasti vedeckovýskumnej, vzdelávacej  a prepojenia teórie a praxe. Rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci podpísali spoločnosť AGEL SK a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej prácePokračovať v čítaní

Projekt, na ktorom participovalo 8 univerzít a 5 firiem z  9 európskych krajín, sa zameriaval na tvorbu vzdelávacích kurzov v oblasti biomedicínskej a medicínskej informatiky a na rozvoj spolupráce medzi univerzitami a firmami v tomto sektore. Hlavným výstupom projektu, ktorého riešenie prebiehalo pod vedením Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) v rokoch 2020 – 2022, je online portál CeBMI.Pokračovať v čítaní

Trenčianska župa pokračuje v modernizácii odborného vzdelávania na svojich stredných školách, a to vďaka financiám, ktoré získala z Integrovaného regionálneho operačného programu. Zlepšia sa nielen výučbové podmienky pre žiakov škôl, ale zvýšia sa aj šance ich uplatnenia na trhu práce. Škola, ktorá vzdeláva takmer 500 žiakov a je zapojená aj v systéme duálneho vzdelávania budePokračovať v čítaní

Rekonštrukcia Základnej školy Mirka Nešpora v Prešove je ukončená. Budova je energeticky úspornejšia a deti sa môžu učiť v bezpečnejších a krajších priestoroch.  Základná škola Mirka Nešpora v Prešove prešla veľkou rekonštrukciou, ktorá bola financovaná zo zdrojov Európskej únie, z Operačného programu kvalita životného prostredia. Rekonštrukciou sa zlepšili tepelnotechnické vlastnosti budovy, obvodové steny a strecha boliPokračovať v čítaní

Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis poskytne grant vo výške 30 000 eur Košickému samosprávnemu kraju na projekt približujúci prírodné vedy deťom, mládeži i širšej verejnosti praktickou a neformálnou výučbou. Projekt „ScienceOpenLab – Centrum popularizácie fyziky pri Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach“ získal podporu z grantového programu „Vybudovanie centier popularizácie fyziky“. Výzva bola vyhlásenáPokračovať v čítaní

Deň otvorených dverí UPJŠ Košice

Dekanka O. Orosová: „Dobre sa orientovať vo svete informácií a príležitostí je veľkou výzvou. Sme fakulta, ktorá spája kvalitu vzdelávania s praxou.“ Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (FF UPJŠ) opätovne otvorí – a to doslovne – svoje brány pre maturantov a ďalších záujemcov o univerzitné štúdium: po dvoch pandemických rokoch, počasPokračovať v čítaní

Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) patrí medzi technologicky najpokročilejšie univerzity na Slovensku už 70 rokov. Jej história je úzko spojená s priemyselným centrom severozápadného Slovenska a významnými podnikmi TESLA Liptovský Hrádok, TESLA Orava a Výskumný ústav výpočtovej techniky (VÚVT). 16. januára 2023 o 10:00 hod. bude v hlavnej budove UNIZAPokračovať v čítaní

Stretli ste sa s unavenými sestričkami, ktoré obetavo ošetrovali vašich príbuzných či priateľov? Videli ste v televízii zábery vyčerpaných zdravotníkov počas pandémie? Chcete aj vy pomáhať tým, ktorí to potrebujú? Staňte sa hrdinami slovenského zdravotníctva! Vďaka modernej Strednej zdravotníckej škole v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskej župy sa naučíte ošetrovať pacientov akéhokoľvek veku, od bábätiek až poPokračovať v čítaní

V posledných rokoch sledujeme výrazný rozmach moderného strojárskeho remesla, v ktorom sa používajú CNC obrábacie stroje. Na tento vývoj Stredná priemyselná škola v Snine reaguje neustálou modernizáciou výučby, ktorej súčasťou sú nové CNC programovacie stanice. Umožňujú vytvárať programy pre obrobky tak ako priamo na CNC stroji, avšak v pokojnom prostredí učebne, mimo dielenského prostredia. Programovanie a testovaniePokračovať v čítaní