CeBMI – Online portál biomedicínskej a medicínskej informatiky

Projekt, na ktorom participovalo 8 univerzít a 5 firiem z  9 európskych krajín, sa zameriaval na tvorbu vzdelávacích kurzov v oblasti biomedicínskej a medicínskej informatiky a na rozvoj spolupráce medzi univerzitami a firmami v tomto sektore. Hlavným výstupom projektu, ktorého riešenie prebiehalo pod vedením Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) v rokoch 2020 – 2022, je online portál CeBMI. Nachádza sa tu viac ako 350 výučbových materiálov pripravených pre 9 kurzov.

Erasmus+ projekt s názvom University-industry educational Centre in advanced Biomedical and Medical Informatics (CeBMI) umožnil pripraviť výučbové materiály pre 9 kurzov z oblasti biomedicínskej a medicínskej informatiky, ktorými sú: AI to Support Decision Making, Data Mining, Efficient Data Analysis with STATA, Health Information Systems, Introduction to Image Processing, Medical Background, Epidemiology and Medical Statistics, Medical Simulation, Reliability, Safety and Security a Signal Processing for Health Eneabling Technologies. Aktuálne verzie týchto výučbových materiálov sú voľne prístupné po registrácii na CeBMI portáli.

CeBMI portál má v súčasnosti 150 registrovaných používateľov z 27 inštitúcii, pričom počet návštev dosahuje takmer hodnotu 20 000. „Ďakujeme všetkým riešiteľom CeBMI projektu a pevne veríme, že výstupy projektu budú nápomocné pri tvorbe alebo modernizácii kurzov venujúcich sa biomedicínskej informatike nielen v slovenskom, ale v celom európskom priestore,“ povedala koordinátorka projektu Elena Zaitseva z Fakulty riadenia a informatiky (FRI UNIZA).

Výučbové materiály dostupné na CeBMI portáli sú využívané vo vzdelávacom procese riešiteľmi projektu. Na FRI UNIZA sa aplikujú v inžinierskom študijnom programe biomedicínska informatika. Počas akreditácie, ktorá prebiehala v uplynulom akademickom roku, umožnil projekt CeBMI a vytvorené kurzy aktualizovať osnovy tohto študijného programu o nové poznatky a skúsenosti z popredných európskych pracovísk venujúcich sa aplikáciám informatiky v medicíne a biomedicíne.

Súčasťou projektu boli aj prednášky od popredných európskych odborníkov na biomedicínsku informatiku. Tieto sa uskutočnili online aj prezenčne – na záverečnom stretnutí partnerov podieľajúcich sa na riešení Erasmus+ projektu CeBMI na FRI UNIZA. „Veríme, že prednášky naplnili očakávania poslucháčov, študentov aj učiteľov,  a umožnili im rozšíriť si vedomosti v oblasti biomedicínskej informatiky. Taktiež dúfame, že kvalita pozvaných prednášok presvedčila poslucháčov o kvalite výstupov projektu a motivovala ich k registrácii a využívaniu materiálov dostupných na CeBMI portáli,“doplnil Miroslav Kvaššay, zodpovedný riešiteľ z FRI UNIZA.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *