Zverejnenie článkov na portáli InfoMagazin.sk

Informujte našich čitateľov o vašich novinkách či zaujímavostiach zo života vašej firmy. Predstavte im vaše aktivity, upozornite ich na aktuálne akcie, odporučte im vaše webstránky. V každom článku môžete zverejniť aj fotografie, videá a do textu môžete pridať odkazy.

Získajte možnosť publikovať články kedykoľvek budete chcieť. Po registrácii vám zašleme prístupové údaje a v prípade akýchkoľvek otázok sa na nás môžete kedykoľvek pokojne obrátiť.

Zverejnenie článkov s nekomerčným účelom (neziskové organizácie, mestá a obce, školy,…) je bezplatné.

Pri publikovaní článkov s komerčným účelom si môžete vybrať z niekoľkých možností, v ponuke nájdete balíčky s rôznym počtom článkov a balíček na 3, 6 alebo 12 mesiacov.

Zverejnenie článkov na portáli InfoMagazin.sk si môžete objednať na adrese info@infomagazin.sk.

Pri objednávke, prosím, uveďte, či máte o záujem publikácie článku:

 • na nekomerčný účel (činnosť neziskových organizácií, občianskych združení, škôl, nemocníc, miest a obcí a ďalšie) – publikovanie článkov ZADARMO
 • na komerčný účel (správy z firiem, ponuky produktov, PR články a ďalšie) – spoplatnené publikovanie, prosím, vyberte balík, o ktorý máte záujem:
  • 1 článok: 12,00 € s DPH
  • 5 článkov: 48,00 € s DPH (9,60 € s DPH / 1 článok) (možnosť využitia v priebehu 1 roka)
  • 10 článkov: 78, 00 € s DPH (7,80 € s DPH / 1 článok) (možnosť využitia v priebehu 1 roka)
  • balík na 3 mesiace: 120 € s DPH (do 20 článkov mesačne po dobu 3 mesiacov, 40 € s DPH / mesiac)
  • balík na 6 mesiacov: 198 € s DPH (do 20 článkov mesačne po dobu 6 mesiacov, 33 € s DPH /mesiac)
  • balík na 12 mesiacov: 336 € s DPH (do 20 článkov mesačne po dobu 12 mesiacov, 28 € s DPH /mesiac)

Okrem zverejnenia PR článkov môžete na portáli InfoMagazín.sk umiestniť aj bannerovú reklamu. V prípade záujmu o viac informácií nás prosím kontaktujte na adrese info@infomagazin.sk.

Tu nájdete pravidlá pre publikovanie článkov.