Zverejnenie článkov na portáli InfoMagazin.sk

Informujte našich čitateľov o vašich novinkách či zaujímavostiach zo života vašej firmy. Predstavte im vaše aktivity, upozornite ich na aktuálne akcie, odporučte im vaše webstránky. V každom článku môžete zverejniť aj fotografie, videá a do textu môžete pridať odkazy.

Získajte možnosť publikovať články kedykoľvek budete chcieť. Po registrácii vám zašleme prístupové údaje a v prípade akýchkoľvek otázok sa na nás môžete kedykoľvek pokojne obrátiť.

Zverejnenie článkov s nekomerčným účelom (neziskové organizácie, mestá a obce, školy,…) je bezplatné.

Pri publikovaní článkov s komerčným účelom si môžete vybrať z niekoľkých možností, v ponuke nájdete balíčky s rôznym počtom článkov a balíček na 3, 6 alebo 12 mesiacov.

Zverejnenie článkov na portáli InfoMagazin.sk si môžete objednať na adrese info@infomagazin.sk.

Ponúkame možnosť publikovania článkov

  • na nekomerčný účel (činnosť neziskových organizácií, občianskych združení, škôl, nemocníc, miest a obcí a ďalšie) – publikovanie článkov ZADARMO
  • na komerčný účel (správy z firiem, ponuky produktov, PR články a ďalšie) – publikovanie je spoplatnené, prosím, vyberte si balík, o ktorý máte záujem:

Cenník 

1 článok: 20,00 € bez DPH (24,00 € s DPH)
balík 5 článkov: 75,00 € bez DPH (15,00 € bez DPH / 1 článok) (možnosť využitia v priebehu 1 roka)
balík 10 článkov: 120,00 € bez DPH (12,00 bez DPH / 1 článok) (možnosť využitia v priebehu 1 roka)
balík na 3 mesiace: 150,00 € bez DPH (do 20 článkov mesačne po dobu 3 mesiacov,
50 € bez DPH / mesiac)
balík 6 mesiacov: 240 € bez DPH (do 20 článkov mesačne po dobu 6 mesiacov,
40 € bez DPH /mesiac)
balík 12 mesiacov: 360 € bez DPH (do 20 článkov mesačne po dobu 12 mesiacov,
30 € bez DPH /mesiac)

Cenník je platný od 1. 1. 2023.

Tu nájdete pravidlá pre publikovanie článkov.