Podmienky publikovania článkov na InfoMagazín.sk

Všeobecné pravidlá publikovania

1. Prispievateľ vyhlasujete, že článok, ktorý publikoval na portáli InfoMagazín.sk, je jeho duševným vlastníctvom. Nepovoľujeme publikáciu kopírovaných článkov, ktoré môžu porušovať autorské, duševné a vlastnícke práva.

2. V článku sa môžu nachádzať maximálne 3 odkazy na webstránky.

3. Je zakázaná publikácia článkov propagujúcich erotický obsah, násilie, rasizmus, warez a šírenie nelegálneho obsahu.

4. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo na umiestnenie reklám v textovej alebo obrazovej forme do článkov .

5. V prípade porušovania pravidiel publikovania môže prevadzkováteľ portálu článok upraviť alebo odstrániť bez predchádzajúceho informovania a odsúhlasenia zo strany autora článku.

6. Prispievateľ svojou registráciou súhlasí so zasielaním e-mailov s informačným alebo marketingovým obsahom, pričom marketingový obsah je rozosielaný maximálne raz týždenne.

Ochrana poskytnutých údajov

Pri registrácii, ktorá je potrebná na vytvorenie užívateľského konta, je požadovaná registrácia, na základe ktorej budú prispievateľa kontaktovať prevádzkovatelia portálu a na e-mailovú adresu mu bude zaslané prihlasovacie heslo. Údaje sú využívane výhradne na komunikáciu s používateľmi portálu InfoMagazín.sk a nebudú poskytnuté tretím stranám.