Samospráva

V rámci programu Malých bystrických hodov v sobotu 1. júla 2023 pripravuje bratislavská mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica charitatívne podujatie Beh za zdravie, ktorého výťažok pomôže rodine 11-ročného Adamka. Štartovné po odpočítaní nákladov bude venované na zdravotnú starostlivosť a rehabilitácie pre malého pacienta, ktorého odporučila MUDr. Alexandra Kolenová, PhD., prednostka Kliniky detskej hematológiePokračovať v čítaní

Rekonštrukcia Základnej školy Mirka Nešpora v Prešove je ukončená. Budova je energeticky úspornejšia a deti sa môžu učiť v bezpečnejších a krajších priestoroch.  Základná škola Mirka Nešpora v Prešove prešla veľkou rekonštrukciou, ktorá bola financovaná zo zdrojov Európskej únie, z Operačného programu kvalita životného prostredia. Rekonštrukciou sa zlepšili tepelnotechnické vlastnosti budovy, obvodové steny a strecha boliPokračovať v čítaní

V rámci celoročného bezplatného vzdelávacieho online cyklu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti budú o envirovýchove na regionálnej úrovni v utorok 23. marca rozprávať aj zamestnankyne župného úradu v Trenčíne. Participatívny proces tvorby Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom samosprávnom kraji odprezentuje online formou Andrea Molnárová a Martina Kedrová. V základnom module Ako presadiťPokračovať v čítaní

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vyhlásilo nezáväznú online výzvu na predkladanie projektových zámerov. Určená je pre kontinuálne vytváranie projektového zásobníka s cieľom umožnenia včasného a efektívneho čerpania finančných zdrojov z Fondu spravodlivej transformácie (FST). Hodnotenie predložených projektových zámerov bude vykonávané vo viacerých hodnotiacich kolách. Prvé hodnotiace kolo výzvy sa uzatvorí 30. apríla 2021 a jeho hodnoteniePokračovať v čítaní

V posledných rokoch sledujeme výrazný rozmach moderného strojárskeho remesla, v ktorom sa používajú CNC obrábacie stroje. Na tento vývoj Stredná priemyselná škola v Snine reaguje neustálou modernizáciou výučby, ktorej súčasťou sú nové CNC programovacie stanice. Umožňujú vytvárať programy pre obrobky tak ako priamo na CNC stroji, avšak v pokojnom prostredí učebne, mimo dielenského prostredia. Programovanie a testovaniePokračovať v čítaní

Novomestskú priemyslovku župa renovuje prostredníctvom dvoch projektov

Oba majú rekonštrukčný charakter a prebiehajú paralelne. Župná škola tak dostáva nový vzhľad za viac ako 2 milióny eur. Súčasťou pripravovanej modernizácie bude aj nové dielenské vybavenie pre praktickú výučbu. Stredná priemyselná škola v Novom Meste nad Váhom prechádza rozsiahlou rekonštrukciou, a to prostredníctvom dvoch projektov naraz. Investícia TSK v tomto prípade presiahla sumu 1,5 mil. eur s tým,Pokračovať v čítaní

Príprava na spustenie Krajského vakcinačného centra v Trenčíne napreduje

Trenčianska župa aktívne pracuje na príprave spustenia Krajského vakcinačného centra (KCV) v Trenčíne, ktoré bude zriadené v priestoroch trenčianskeho výstaviska. To ponúka dostatočnú kapacitu, dostupnosť aj parkovacie možnosti. Pripravované KVC si spoločne prišli pozrieť všetky zložky, ktoré sa budú na jeho zriadení a fungovaní podieľať. Na stretnutí nechýbali ani zástupcovia župnej Nemocnice s poliklinikou PovažskáPokračovať v čítaní

V bojnickej nemocnici vyrástol základný skelet nového urgentného príjmu

S výstavbou moderného pavilónu za približne 3,6 milióna eur začala Trenčianska  župa v novembri minulého roka. Odvtedy na prázdnom priestranstve v areáli nemocnice vyrástla základná nosná konštrukcia objektu. Oddelenie urgentného príjmu v nových priestoroch v budúcnosti zoptimalizuje prechod zdravotnej starostlivosti z prednemocničnej do nemocničnej fázy, prijímať bude aj akútnych pacientov. „Teší ma, že nový urgent, ktorý sa aktuálnePokračovať v čítaní

Zimný štadión Liptovský Mikuláš

Symbolicky cez tri krasokorčuliarky odovzdalo vedenie mesta Liptovský Mikuláš do užívania verejnosti zrekonštruovaný zimný štadión. Celkovo si rekonštrukcia vyžiadala vyše 4,4 milióna eur.   Práce na jednotlivých etapách trvali vyše dva roky a  ich výsledkom je moderný a dôstojný stánok, ktorý poslúži športovcom aj širokej verejnosti.Posledné práce na štadióne zahŕňali doplneniePokračovať v čítaní

Centrum sociálnych služieb AVE je po rekonštrukcii na nerozpoznanie

Do vynovených priestorov župného zariadenia v Dubnici nad Váhom sa tak v najbližších týždňoch vrátia zamestnanci i klienti. Tí počas rekonštrukcie strávili  čas v považskobystrickej nemocnici. Nové relaxačné priestory v podkroví, bezbariérový vstup, garáž s prístreškom pre voľnočasové aktivity klientov, nový výťah, zateplená budova či zmodernizované priestory. CSS – AVE sa za takmer rok zmenilo na modernéPokračovať v čítaní