Samospráva

Košice

Na Verejnom cintoríne na Rastislavovej ulici pokračujú stavebné práce, ktoré nadväzujú na revitalizáciu vstupného priestoru najväčšieho pietneho miesta na Slovensku. Začiatkom júna tam začali práce na obnove a reštaurovaní vstupného a bočného portálu. Po odstránení novodobej omietky sa odhalila pôvodná a zachovaná povrchová úprava vstupného portálu, ktorý vznikol okolo roku 1923. Po konzultáciiPokračovať v čítaní

mesto Prešov

Z dôvodu odstránenia havarijného stavu kanalizácie na ulici Jána Hollého dôjde od 18. 07. 2024 (od 08:00 hod.) do 31. 08. 2024 k celkovej uzávierke ulice Jána Hollého v úseku od križovatky s ulicami Lesík delostrelcov, Grešova a Vajanského po križovatku s Hodžovou ulicou.  Obchádzkové trasyOd ulíc Grešova a Lesík delostrelcov, smerom ku ——- > Fakultnej nemocniciPokračovať v čítaní

mesto Prešov

Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. informuje cestujúcich, že pre rekonštrukciu kanalizácie na Hollého a Vajanského ulici bude od štvrtka 18. 7. 2024 upravená premávka liniek MHD smerujúcich do oblasti nemocnice. Hollého ulica bude pre MHD neprejazdná.Úprava trasovania liniek 10, 15, 19 a 29Linky 10, 15, 19 a 29 pôjdu vPokračovať v čítaní

Len pár hodín po tom, čo si uplynulý piatok prevzalo vysvedčenia 17 240 žiakov košických základných škôl, začalo mesto Košice s rozsiahlymi opravami školských budov a zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Celkové „prázdninové“ investície by mali dosiahnuť vyše 1 milión eur, čo bude takmer dvojnásobok v porovnaní s vlaňajškom. Žiaci sa dočkajú nových skriniek aj hračiekPokračovať v čítaní

Žiaci z 34 základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice si dnes predpoludním prevzali koncoročné vysvedčenia. V laviciach svojej ZŠ sa naposledy videlo 1 615 deviatakov, ktorí v septembri nastúpia na stredné školy. V školskom roku 2023/24 navštevovalo základné školy 17 240 žiakov, čo bol oproti vlaňajšku nárast asi 1 percento. Zhruba tri stovkyPokračovať v čítaní

V rámci programu Malých bystrických hodov v sobotu 1. júla 2023 pripravuje bratislavská mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica charitatívne podujatie Beh za zdravie, ktorého výťažok pomôže rodine 11-ročného Adamka. Štartovné po odpočítaní nákladov bude venované na zdravotnú starostlivosť a rehabilitácie pre malého pacienta, ktorého odporučila MUDr. Alexandra Kolenová, PhD., prednostka Kliniky detskej hematológiePokračovať v čítaní

Rekonštrukcia Základnej školy Mirka Nešpora v Prešove je ukončená. Budova je energeticky úspornejšia a deti sa môžu učiť v bezpečnejších a krajších priestoroch.  Základná škola Mirka Nešpora v Prešove prešla veľkou rekonštrukciou, ktorá bola financovaná zo zdrojov Európskej únie, z Operačného programu kvalita životného prostredia. Rekonštrukciou sa zlepšili tepelnotechnické vlastnosti budovy, obvodové steny a strecha boliPokračovať v čítaní

V rámci celoročného bezplatného vzdelávacieho online cyklu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti budú o envirovýchove na regionálnej úrovni v utorok 23. marca rozprávať aj zamestnankyne župného úradu v Trenčíne. Participatívny proces tvorby Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom samosprávnom kraji odprezentuje online formou Andrea Molnárová a Martina Kedrová. V základnom module Ako presadiťPokračovať v čítaní

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vyhlásilo nezáväznú online výzvu na predkladanie projektových zámerov. Určená je pre kontinuálne vytváranie projektového zásobníka s cieľom umožnenia včasného a efektívneho čerpania finančných zdrojov z Fondu spravodlivej transformácie (FST). Hodnotenie predložených projektových zámerov bude vykonávané vo viacerých hodnotiacich kolách. Prvé hodnotiace kolo výzvy sa uzatvorí 30. apríla 2021 a jeho hodnoteniePokračovať v čítaní

V posledných rokoch sledujeme výrazný rozmach moderného strojárskeho remesla, v ktorom sa používajú CNC obrábacie stroje. Na tento vývoj Stredná priemyselná škola v Snine reaguje neustálou modernizáciou výučby, ktorej súčasťou sú nové CNC programovacie stanice. Umožňujú vytvárať programy pre obrobky tak ako priamo na CNC stroji, avšak v pokojnom prostredí učebne, mimo dielenského prostredia. Programovanie a testovaniePokračovať v čítaní