O zelenej samospráve naživo s Trenčianskou župou

V rámci celoročného bezplatného vzdelávacieho online cyklu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti budú o envirovýchove na regionálnej úrovni v utorok 23. marca rozprávať aj zamestnankyne župného úradu v Trenčíne.

Participatívny proces tvorby Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom samosprávnom kraji odprezentuje online formou Andrea Molnárová a Martina Kedrová. V základnom module Ako presadiť envirovýchovu na regionálnej úrovni odznejú aj informácie o procese zapájania občanov a odborných skupín do tvorby verejnej politiky, novinkách v oblasti envirovýchovy v TSK, ako aj o zapájaní vybraných aktérov pri napĺňaní jednotlivých aktivít schválenej koncepcie. Registrovať na online podujatie sa môžete na priloženom linku: https://lnk.sk/fhl8. Viac informácií nájdete na webovej stránke Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

tlačová správa, Trenčiansky samosprávny kraj

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *