Pozor, podvodníci v mene Slovenskej pošty stále útočia

Slovenská pošta zaznamenala už viac ako 20 typov podvodných e-mailov, ktoré sa „tvária“,
akoby ich odosielateľom bola pošta. Adresáta vyzývajú k úhrade platieb za doručenie zásielky,
k zmene doručeniu či uloženiu zásielky či zaplateniu colných poplatkov. Najnovšie dostávajú
adresáti falošné emaily pod hlavičkou Slovenskej pošty v spojitosti so stránkami, ktoré ponúkajú
kúpu či predaj rozličných tovarov. Ak adresát zadá údaje zo svojej platobnej karty cez falošnú
stránku veľmi podobnú webovej stránke pošty, majú mu byť na účet pripísané peniaze za tovar.
Aj v tomto prípade ide o podvod, pretože Slovenská pošta nikdy nepýta peniaze ani
nesprostredkúva pripísanie peňazí na účet prostredníctvom e-mailov. Adresátov týchto
podvodných emailov preto pošta vyzýva k ostražitosti, aby kontrolovali adresu odosielateľa a na
podozrivé emaily nereagovali. Vizuály falošných mailov sú zverejnené aj na webovej stránke
Slovenskej pošty.

V mene Slovenskej pošty dostávajú adresáti aj falošné e-maily, prostredníctvom ktorých si môžu
údajne zmeniť doručenie alebo uloženie zásielky. Informácie z takéhoto e-mailu sú podobné
informáciám z oficiálneho webu pošty, až na niekoľko zámerne podobných nepravdivostí.
Napríklad zákaznícka podpora Slovenskej pošty nefunguje 24 hodín denne, ale iba v pracovných
dňoch v čase od 8:00 do 17:00. Falošný mail je možné rozlíšiť aj podľa nesprávne uvedeného
telefónneho číslo na Zákaznícke centrum – 0850 192 413, pričom správne číslo je 0850 122 413. Aj
v tomto prípade ide o zneužitie loga Slovenskej pošty, a preto by klienti nemali na takéto emaily
reagovať.

E-maily a SMS pod hlavičkou pošty

Okrem toho sa stále objavujú falošné e-maily či SMS správy pod hlavičkou Slovenskej pošty,
požadujúce od adresátov úhrady poplatkov za doručenie zásielky či preclenie zásielky. Ak klient
akceptuje túto falošnú požiadavku, webový odkaz ho presmeruje rovno na platobnú bránu, kde
má zadať údaje zo svoje platobnej karty. Klienti by sa mali mať na pozore, pretože ani v tomto
prípade nie je odosielateľom Slovenská pošta. Slovenská pošta nikdy nežiada poplatky
prostredníctvom e-mailov či SMS, a to ani pri colnom konaní. Clo aj poplatok za colné konanie
zaplatí klient priamo pri doručení zásielky.

V tejto veci podala Slovenská pošta trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, aktuálne
prebieha vyšetrovanie. Na falošné e-maily upozorňuje pošta aj na svojej webovej stránke –
www.posta.sk : cez banner upozorňujúci na falošné maily sa klienti prekliknú na podstránku, kde
sú uvedené všetky potrebné informácie, ako zákazníci rozlíšia, že ide o podvodný mail. Na stránke
sú aj ukážky, ako môžu takéto falošne maily vyzerať. Dôležitá je aj ostražitosť adresátov, ktorí
dostanú takéto podvodné e-maily, aby na ne nereagovali. V prípade, že klienti na tieto podvodné
maily už zareagovali a uhradili požadovanú sumu, čím im bola spôsobená škoda, odporúčame
im obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní.

Ako rozoznať podvod

Základné faktory, podľa ktorých klienti rozpoznajú, že ide o podvod, sú:

 • Slovenská pošta nikdy nežiada úhradu žiadnych poplatkov prostredníctvom e-mailov
  alebo SMS, a to ani za colné konanie. Za zásielku zaplatí klient buď pri objednávaní tovaru,
  teda priamo eshopu, alebo na dobierku, teda pri prevzatí zásielky – a to hotovosťou alebo
  kartou. Adresát zaplatí za zásielku kuriérovi, pri priehradke na pobočke alebo v BalíkoBOXe.
 • Ak klient dostane zásielku z cudziny, pošta ho najskôr písomne vyzve a colné konanie si
  vybaví sám alebo prostredníctvom pošty na základe splnomocnenia. Pošta elektronicky
  pýta od klienta iba potrebné podklady potvrdzujúce hodnotu tovaru (výpis z účtu o platbe
  za tovar, účet z obchodu, detail transakcie) a druh tovaru (objednávka, faktúra, proforma
  faktúra, snímka z e-shopu). V mene zákazníka podáva elektronické colné vyhlásenie
  prostredníctvom bezpečného komunikačného kanála na príslušný colný úrad. Colník vydá
  rozhodnutie s výmerom platieb a prepustí zásielku, Slovenská pošta ju doručí adresátovi.
  Zákazník tak na jednom mieste uhradí colné poplatky a poplatok za službu zastupovanie v
  colnom konaní. Colné poplatky odvedie Slovenská pošta Finančnej správe SR.
 • Ak adresát dostane podvody (phishingový) email, odporúčame vždy kontrolovať
  odosielaciu adresu a zároveň nereagovať na podozrivé e-maily a nezadávať žiadne údaje
  z platobnej karty.

tlačová správa, Slovenská pošta

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *