Vzdelávanie (Page 14)

25.október 2013 sa niesol v znamení 2.Svetového dňa spiny bifidy a hydrocefalu, čo v preklade znamená diagnózy rázštepu chrbtice a vodnatieľky mozgu. Pri tejto príležitosti sme v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave, v kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre spina bifida a/alebo hydrocefalus o.z. otvorili dňa 21.10.2013 výstavu fotografií Paľa BicákaPokračovať v čítaní

Štipendisti pomáhajú v Arcidiecéznej charite či v dobrovoľnom hasičskom zbore Košice, 30. október 2013 – Karpatská nadácia dnes uverejnila výsledky štvrtého ročníka Programu štipendií T-Systems Slovakia. Finančnú podporu vo výške 1400 EUR získa osem vysokoškolákov z východného Slovenska. Väčšina z nich pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a napriek tomu saPokračovať v čítaní

V Košickom kraji sa do národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“ zatiaľ zapojilo 198 základných a stredných škôl. Po Žilinskom a Prešovskom kraji sú Košice tretím najaktívnejším krajom v záujme o využitie moderného spôsobu overovania vedomostí žiakov. K začiatku nového školského roka 2013/2014 je v rámci celého Slovenska do projektuPokračovať v čítaní

Žiaci základných a stredných škôl, ktorí sa vzdelávali v programe Viac ako peniaze, si počas školského roka zlepšili svoje finančné znalosti o 60 %. Na začiatku školského roka zo 4 023 testovaných žiakov základných a stredných škôl úspešne vyriešili test iba 4 %. Na konci školského roka test úspešne vyriešiloPokračovať v čítaní

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave v roku 2011 ako prvá v SR otvorila vzdelávací program pre budúcich učiteľov mediálnej výchovy, ktorý úspešne absolvovalo takmer tridsať učiteľov z celého Slovenska. Tento rok túto možnosť ponúka znova. Po mimoriadne úspešnom pilotnom ročníku sa Fakulta masmediálnej komunikácie rozhodla opäť ponúknuť vzdelávanie vPokračovať v čítaní

Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET vyhlasuje ďalší ročník podujatia s názvom: Krajský festival vedy a techniky 2012. Tento rok sa okrem už tradične zúčastnených krajov (Banskobystrického, Žilinského a Košického)  premiérovo pripája aj Prešovský kraj. Súťaž je určená žiakom základných a stredných škôl so záujmom o vedu aPokračovať v čítaní

Profesor Douglas D. Osheroff, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku, navštívi v dňoch 24. až 29. júna Slovensko. Na pozvanie OZ AMAVET a spoločnosti Slovenské elektrárne, člena skupiny Enel, sa 25. júna 2012 stretne v aule Aurela Stodolu na Strojníckej fakulte STU v Bratislave so žiakmi základných a stredných škôl na podujatí Hodina otázok. CieľomPokračovať v čítaní

V marci, mesiaci knihy a internetu sa vo všetkých krajinách strednej Európy stretnú mladí ľudia so zápalom v informačných technológiách a počítačovej grafike. Hodnotiace komisie v Česku, Poľsku a Maďarsku vyberú tých najlepších, ktorých pozve organizátor slovenského Junior Internetu – AMAVET v spolupráci s IAB Slovakia na konferenciu v Bratislave. Tá bude už po tretíkrát nielen národným finálePokračovať v čítaní