Skúšať sa bude aj elektronicky

V Košickom kraji sa do národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“ zatiaľ zapojilo 198 základných a stredných škôl. Po Žilinskom a Prešovskom kraji sú Košice tretím najaktívnejším krajom v záujme o využitie moderného spôsobu overovania vedomostí žiakov.

K začiatku nového školského roka 2013/2014 je v rámci celého Slovenska do projektu prihlásených 1421 základných a stredných škôl. „Najviac škôl v rámci kraja je priamo z Košíc (17), na druhom mieste je Spišská Nová Ves (14) a na treťom Michalovce (13). Sú to školy, ktorých počítače v učebniach spĺňajú technické požiadavky na elektronické testovanie a následne s nami podpísali rámcovú zmluvu o spolupráci,“ priblížila riaditeľka NÚCEM R. Kanovská, hlavná manažérka národného projektu.

Školy, ktoré sa zapojili do národného projektu, budú mať bezplatný prístup k rozsiahlej elektronickej databáze úloh, ktorej vznik je dôležitou súčasťou projektu. Do novembra 2015 v rámci národného projektu vznikne celkom 30 tisíc nových úloh a 150 testov pre 2. stupeň ZŠ a pre SŠ zo všeobecno-vzdelávacích predmetov ako je slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra, biológia, fyzika, chémia, dejepis, geografia, občianska náuka, matematika, informatika.

Elektronické testovanie zjednoduší učiteľom vyhodnocovanie testov, ktorí ich nebudú musieť zdĺhavo ručne opravovať, ako je to v prípade písomiek, a žiaci získajú rýchlejšiu spätnú väzbu o tom, ako v teste „dopadli“. Vďaka projektu budú školy častejšie a pravidelnejšie monitorovať úroveň vedomostí, zručností a kľúčových kompetencií žiakov elektronickou cestou.

Počet škôl nie je konečný, ďalšie sa môžu rozhodnúť začiatkom nového školského roka 2013/2014 a zapojiť sa ešte do jesenného IKT prieskumu školských PC. Do projektu budú zaradené len plno organizované základné školy, stredné školy a osemročné gymnáziá. V prípade záujmu o jesenný prieskum IKT riaditelia škôl získajú viac informácií na e-mailovej adrese: e-testovanie@nucem.sk alebo telefonicky na číslach 02/32782610 a 02/32782611.

Mária Grebeňová-Laczová

Buďte prvý, kto pridá komentár.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*