Finančná gramotnosť žiakov je na vzostupe

Žiaci základných a stredných škôl, ktorí sa vzdelávali v programe Viac ako peniaze, si počas školského roka zlepšili svoje finančné znalosti o 60 %. Na začiatku školského roka zo 4 023 testovaných žiakov základných a stredných škôl úspešne vyriešili test iba 4 %. Na konci školského roka test úspešne vyriešilo až 64 % žiakov.

„Prvý školský rok programu Viac ako peniaze prekonal naše očakávania. Počet úspešných riešiteľov výstupného testu narástol o 60 %. Môžeme tak povedať, že program Viac ako peniaze prispel k zvýšeniu finančnej gramotnosti žiakov. Najväčšia vďaka a zásluha patrí učiteľom a ich žiakov, ktorí sa do programu zapojili,“ povedal programový manažér JASR Peter Kalčevský. Priemerná úspešnosť riešiteľov vstupného testu na základných školách bola na úrovni 42 % a na stredných školách 50 %. Vstupný test úspešne vyriešili iba 4 % žiakov. Výstupný test žiakov úspešne absolvovalo 42 % žiakov základných škôl a 68 % žiakov stredných škôl zapojených v programe.

Priemerná úspešnosť všetkých riešiteľov bola na úrovni 64 %. Na konci školského roka prebehlo výstupné testovanie vedomostí žiakov v oblasti finančnej gramotnosti. Na základných školách test úspešne vyriešilo 42 % a na stredných školách 68 % žiakov. Celková úspešnosť riešiteľov bola 64 %.

„Teší ma, že žiaci, ktorí absolvujú náš projekt, budú vedieť pracovať s financiami častokrát lepšie ako ich rodičia a dúfam, že pokračovanie v programe im ešte prehĺbi ich vedomosti. Ale ako bankár budem spokojný až vtedy, keď si sami budú vedieť vybrať bankové produkty tak, že s nimi budú aj spokojní“, uzavrel výkonný riaditeľ SBA Ladislav Unčovský.

Vzdelávací program Viac ako peniaze učí žiakov základných a stredných škôl plánovať svoju finančnú budúcnosť. Vypracovaná metodika a učebné materiály zaujímavým a interaktívnym spôsobom vtiahnu žiakov do sveta financií. Počas prvého roku sa do programu zapojilo viac ako 200 učiteľov a 4 023 žiakov zo 150 základných a stredných škôl. Do programu sú zapojené aj detské domovy. Vďaka akreditácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky môžu učitelia a vychovávatelia získať za jeho absolvovanie 25 kreditov v rámci kontinuálneho inovačného vzdelávania. Učitelia sa do programu môžu prihlásiť do 22. júla 2013 prostredníctvom portálu www.viacakopeniaze.sk.

JASR už od roku 1992 poskytuje mladým ľuďom od 10 rokov nadštandardné podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie formou zážitkového učenia. V súčasnosti má JASR viac ako 225 000 absolventov a pýši sa mnohými úspechmi či oceneniami zo súťaží nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Slovenská banková asociácia (SBA) je kľúčovou asociáciou v slovenskom finančnom sektore a jedinou organizáciou zastupujúcu záujmy bánk pôsobiacich v SR. Jej 29 členov reprezentuje takmer 100 % slovenského bankového sektora. Asociácia okrem iného zabezpečuje aj činnosť Stáleho rozhodcovského súdu a činnosť Bankového ombudsmana. SBA je od roku 1996 členom Európskej bankovej federácie (European Banking Federeation), členom Európskej platobnej rady (European Payment Council) a členom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚ).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *