Dostatočnú finančnú gramotnosť má iba 6 % žiakov

Väčšina žiakov na základných a stredných školách dostáva vreckové a 75 % žiakov si sporí. Úroveň ich finančných znalostí je však veľmi nízka. Poukázali na to výsledky vstupného testu v rámci vzdelávacieho programu Viac ako peniaze, ktorý úspešne vyriešilo iba 6 %.

Z výsledkov prieskumu* vyplýva, že viac ako 75 % žiakov základných a stredných škôl si sporí. Tretina žiakov na základných školách nedostáva vreckové, a ak áno, tak najčastejšie vo výške 5 až 10 eur. Stredoškoláci si privyrábajú brigádami a takmer polovica z nich má založený účet v banke. Ak dostanú peniaze, kupujú si najmä oblečenie alebo ich míňajú na stretnutiach s kamarátmi v meste, či na nákup drobných sladkostí a nápojov. Najmenej utrácajú na kozmetiku, knihy a učebné pomôcky či mobilné aplikácie.

Prieskum ukazuje, že žiaci hospodária s peniazmi už na základnej škole. Úroveň finančnej gramotnosti žiakov je však veľmi nízka. Vyplýva to z výsledkov vstupného testu**, ktorý na začiatku školského roka absolvovalo 5 614 žiakov základných a stredných škôl. Viac ako polovica testovaných žiakov nedosiahla v teste ani 50 % úspešnosť. Iba 6 % žiakov vyriešilo test úspešne. Výsledky testovania

Finančnú gramotnosť definuje Národný štandard finančnej gramotnosti ako schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.

Plánovať finančnú budúcnosť a hospodáriť s peniazmi učí vzdelávací program Viac ako peniaze, ktorý realizuje nezisková vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko (JASR) v spolupráci so Slovenskou bankovou asociáciou (SBA). „Podľa nášho názoru je finančná gramotnosť v dnešnej dobe nevyhnutnou zručnosťou bez ohľadu na vek, jej nízka úroveň len podčiarkuje význam projektu Viac ako peniaze v snahe o zvrátenie súčasného stavu,“ uviedol výkonný riaditeľ SBA Ladislav Unčovský. Vypracovaná metodika a učebné materiály, ktoré program využíva, žiakov vtiahnu do sveta financií zaujímavým a interaktívnym spôsobom. „V predchádzajúcich dvoch školských rokoch si žiaci vďaka programu Viac ako peniaze zlepšili úroveň finančnej gramotnosti až o 60 %***,“ uzavrel programový manažér JASR Peter Kalčevský.

——————————————————————–

*Anonymný prieskum bol realizovaný na vzorke 143 žiakov základných škôl vo veku od 13 do 15 rokov a 108 žiakov stredných škôl vo veku od 15 do 20 rokov. Cieľom prieskumu bolo zistiť, či a v akej výške žiaci dostávajú vreckové a na čo ich míňajú (výsledky testovania).

**V období september – október 2014 test absolvovali všetci žiaci, tzv. 5 614 žiakov zapojených v školskom roku 2014/2015 do vzdelávacieho programu Viac ako peniaze.

***Progres žiakov o 60 % v šk. roku 2012/2013 (tlačová správa) ako aj v šk. roku 2013/2014 (tlačová správa)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *