Špeciálna vianočná edícia testov NÚCEM-u pre 1650 škôl

Decembrové tzv. Vianočné e-testovanie 2015 Národného ústavu certifikačných meraní vzdelávania (NÚCEM) v novom elektronickom systéme e-Test preverí čitateľskú a matematickú gramotnosť a znalosť angličtiny a nemčiny u žiakov základných a stredných škôl. Pre školy je toto testovanie dobrovoľné a má aj súťažný charakter.

V rámci končiaceho sa národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania (E-test) pripravil NÚCEM pre školy zaujímavú vianočnú nádielku testov. „V decembri môžu školy siahnuť po našich testoch s tematikou najkrajších sviatkov roka a atraktívnou formou preveriť žiacke vedomosti a spôsobilosti z čitateľskej a matematickej gramotnosti ako aj z anglického a nemeckého jazyka,“ povedala zastupujúca riaditeľka NÚCEM-u Ivana Pichaničová.

Pre viac ako 1650 zmluvných základných a stredných škôl zapojených do projektu E-test je pripravených dovedna 10 testov: matematická gramotnosť pre žiakov 6. ročníkov ZŠ, matematická gramotnosť pre 1. a 2. ročník SŠ, angličtina a nemčina (úroveň A2 pre ZŠ, úroveň B1 pre SŠ), čitateľská gramotnosť pre deviatakov ZŠ v slovenskom a maďarskom vyučovacom jazyku a čitateľská gramotnosť pre 3. a 4. ročník SŠ rovnako v oboch vyučovacích jazykoch. Na riešenie každého testu budú mať žiaci jednu vyučovaciu hodinu, t. j. 45 minút.

V teste z čitateľskej gramotnosti sú použité úryvky z jedného z najznámejších vianočných literárnych diel Vianočná koleda od Charlesa Dickensa, pri čítaní ktorých sa žiaci zamyslia nad morálnymi a etickými hodnotami. V testoch z matematickej gramotnosti, v ktorých dominuje vianočná a zimná tematika, sú úlohy zamerané na rozvoj matematického myslenia. E-testy z anglického a nemeckého jazyka obsahujú tradičné vianočné zvyky v anglicky a nemecky hovoriacich krajinách, ako aj moderné prvky Vianoc.

Vianočné e-testovanie 2015 môžu školy uskutočniť v dňoch 7. až 10. a 16. až 21. decembra. Originálne elektronické testovanie má aj súťažný charakter. Zo škôl, ktoré ho absolvujú, NÚCEM vyžrebuje tri základné a stredné školy, ktorým zašle vianočnú nádielku praktických darčekov, ako sú napríklad multifunkčné šatky, USB kľúče, či spoločensko-vedomostné hry.

Školy absolvujú Vianočné e-testovanie 2015 prostredníctvom žiackych školských licencií na testovanie v systéme e-Test. Výsledky testovania sa žiaci dozvedia hneď po absolvovaní testu.

Mária Grebeňová-Laczová
manažérka publicity národného projektu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *