Stredoškolskí učitelia opäť môžu študovať mediálnu výchovu

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave v roku 2011 ako prvá v SR otvorila vzdelávací program pre budúcich učiteľov mediálnej výchovy, ktorý úspešne absolvovalo takmer tridsať učiteľov z celého Slovenska. Tento rok túto možnosť ponúka znova.

Po mimoriadne úspešnom pilotnom ročníku sa Fakulta masmediálnej komunikácie rozhodla opäť ponúknuť vzdelávanie v oblasti mediálnej výchovy pre ďalších pedagógov zo stredných škôl na Slovensku. Vďaka tomuto unikátnemu vzdelávaciemu projektu získalo 27 stredoškolských učiteľov z rôznych kútov Slovenska úplnú kvalifikáciu na vyučovanie samostatného predmetu mediálna výchova.

„Veľmi nás potešilo, že o absolvovanie nášho vzdelávacieho programu prejavilo záujem takmer tridsať učiteľov, ktorí za štúdiom dochádzali zo všetkých kútov Slovenska. Ich záujem je najlepším dôkazom správneho smerovania našej fakulty, ktorá sa už niekoľko rokov snaží budovať pozíciu expertného pracoviska zameraného nielen na masmediálnu a marketingovú komunikáciu, ale aj mediálnu výchovu.“ dodáva PhDr. Dana Petranová, PhD. dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Kvalifikačné štúdium predmetu mediálna výchova fakulta uskutočňuje v rámci programu kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Akreditovaný vzdelávací program nadväzuje na výstupy a doterajšie skúsenosti Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v oblasti mediálnej výchovy. Vzdelávací program posilní mediálne a didakticko-metodické kompetencie učiteľov prostredníctvom 240 hodín výučby, ktoré sú zakončené záverečnými skúškami a obhajobou záverečných prác. Program sprostredkúva poznatky z oblasti masmediálnej komunikácie, žurnalistiky, pedagogiky, psychológie a ďalších odborov. Zároveň je orientovaný aj na rozvoj aktívneho, kritického a zodpovedného využívania rôznych druhov médií a ich produktov.

Absolventi získajú 68 kreditov a novú kvalifikáciu na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu v podmienkach strednej školy. Vzdelávací program je určený pre učiteľov bez bližšej špecifikácie aprobačných predmetov alebo ich kombinácie. Prihlasovať sa teda môžu učitelia s ľubovoľnou aprobáciou. Kvalifikačné štúdium predpokladá rozšírenie kvalifikácie a profesijných predpokladov učiteľov o nový predmet mediálna výchova, ktorý môže slúžiť na rozšírenie alebo doplnenie existujúceho pracovného úväzku učiteľa.

„Mediálnu výchovu podľa našich prieskumov považujú študenti stredných škôl za veľmi atraktívny a užitočný odbor. Podľa platnej legislatívy ho každá základná i stredná škola môže v súčasnosti ponúkať svojim študentom ako samostatný voliteľný predmet. Okrem toho by všetky školy mali mediálnu výchovu aplikovať aj ako takzvanú prierezovú tému. Znamená to, že mediálnu gramotnosť by si študenti mali rozvíjať tiež v rámci iných predmetov – napríklad na informatike, náuke o spoločnosti, slovenčine a podobne.“ vysvetľuje Mgr. Norbert Vrabec, PhD. riaditeľ Centra mediálnej gramotnosti pri Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

Fakulta ako expertné pracovisko zamerané na problematiku mediálnej výchovy zabezpečuje vyučovanie kvalifikovanými vysokoškolskými pedagógmi. Koordinátorom vzdelávacieho programu je IMEC Medzinárodné centrum mediálnej gramotnosti a Katedra mediálnej výchovy FMK. Budúci učitelia mediálnej výchovy tak budú mať k dispozícii metodickú, technickú a konzultačnú podporu, ale aj prístup k multimediálnym materiálom a knižnici odbornej literatúry zameranej práve na túto problematiku.

Začiatok ďalšieho ročníka vzdelávacieho programu je naplánovaný na jeseň tohto roka. Záujemcovia z radov stredoškolských pedagógov sa môžu prihlásiť do 30. apríla 2013.

Zdroj: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
http://fmk.ucm.sk/tlacove-centrum/tlacove-spravy/stredoskolski-ucitelia-opat-mozu-studovat-medialnu-vychovu

Buďte prvý, kto pridá komentár.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*