Program šTipko udelil štipendiá jedenástim študentom

Košice, 7. december 2015 – Karpatská nadácia dnes uverejnila výsledky piateho ročníka programu šTipko. Finančnú podporu získalo jedenásť vysokoškolákov z východného Slovenska. Štipendium poslúži na pokrytie bežných nákladov spojených so štúdiom ako cestovanie, ubytovanie, učebnice a vzdelávacie kurzy. Zámerom programu je pomôcť aktívnym študentom z Košického a Prešovského samosprávneho kraja, ktorí vo svojom voľnom čase pomáhajú svojmu okoliu ako dobrovoľníci. Pri hodnotení boli zohľadnené študijné výsledky, sociálne znevýhodnenie a dobrovoľnícke aktivity študentov.

Jedenásť podporených študentov získalo podporu v sume od 600 do 1 000 eur. Trom z nich bolo udelené špeciálne motivačné štipendium: okrem finančnej čiastky získavajú aj možnosť absolvovať niekoľkomesačnú platenú stáž v T – Systems Slovakia. O podporu programu sa v tomto ročníku uchádzalo 14 žiadateľov. Tohtoroční štipendisti budú celý rok pomáhať v rodinnom centre, dobrovoľníckom zbore Horskej záchrannej služby Vysoké Tatry, občianskom združení EduRoma, či v čajovni Univerzitného pastoračného centra v Košiciach.

„Program šTipko už dlhoročne pomáha študentom, ktorí by inak mali problém svoje štúdium financovať. Štipendium ich podporí nielen v ďalšom vzdelávaní sa, ale aj v dobrovoľníckej práci v neziskových organizáciách alebo v ich obciach,“ vraví Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie. „Je dôležité tento záujem o pomoc druhým v dnešných mladých ľuďoch rozvíjať.“
Program je financovaný z Nadačného fondu T-Systems Slovakia, ktorý administruje Karpatská nadácia.

Podporení študenti:

 • Ivana Bešáková, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Fakulta verejnej správy
 • Ján Cimerman, Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • Jana Horniaková, Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • Denis Majorský, Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • František Martinek Technická univerzita, Ekonomická fakulta
 • Peter Milošovič, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta
 • Denisa Mitrášová, Ekonomická univerzita, Podnikovohospodárska fakulta
 • František Nehila, Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • Jana Šmidová, Technická univerzita, Ekonomická fakulta
 • Judita Volčková, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Fakulta verejnej správy
 • Natália Uramová, Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Karpatská nadácia podporuje východné Slovensko od roku 1995 a počas svojej existencie podporila stovky projektov sumou viac ako 1,8 milióna EUR. Poslaním Karpatskej nadácie je podpora rozvoja východoslovenského regiónu a zmierňovania sociálnej chudoby v regióne založeného na rozvojovej práci v miestnej komunite. Karpatská nadácia vznikla v roku 1994 a od svojho založenia poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku. Karpatská nadácia sa aktívne venuje aj téme spoločenskej zodpovednosti firiem a firemnej filantropii. T-Systems Slovakia s.r.o., ako jeden z najväčších zamestnávateľov v oblasti IKT na Slovensku poskytuje služby správy operačných systémov, aplikácií, databáz, sietí a systémov SAP pre korporátnych klientov skupiny Deutsche Telekom, ktorej je súčasťou.

T-Systems Slovakia je dcérskou spoločnosťou T-Systems International GmbH, ktorý poskytuje inovatívne IKT technológie a hlboké know-how riešení v priemyselných odvetviach zákazníkom z celého sveta. T-Systems Slovakia je jednou z kľúčových súčastí celosvetovej dodávateľskej siete T-Systems International a svojimi výkonmi zvyšuje konkurencieschopnosť materskej firmy na svetových trhoch. T-Systems Slovakia ponúka vynikajúce pracovné príležitosti v Košiciach pre IT profesionálov, končiacich študentov vysokých škôl a maturantov so záujmom a motiváciou pracovať v oblasti IKT. Ponúka dlhodobé všeobecné ako aj odborné vzdelávanie s certifikáciou, kariérny a osobnostný rozvoj, široký balík možností zamestnaneckých výhod a špičkové pracovné prostredie. T-Systems Slovakia je jedným zo zakladajúcich a aktívnych členov združenia Košice IT Valley a Koalície 2013+.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *