27 000 EUR pre 7. ročník grantového programu Spoločne pre región

Karpatská nadácia otvorila 14. októbra už siedmy ročník grantového programu Spoločne pre región, v ktorom rozdelí 27 000 EUR na podporu dobrých projektov na východnom Slovensku. Program je financovaný z daru spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.

Neziskové organizácie  a miestne samosprávy môžu požiadať o grant  v maximálnej výške 3 300 EUR na nevšedné a inovatívne projekty z oblasti bezpečnosti vo všetkých sférach života, využívania voľného času detí a mládeže, ochrany prírody a životného prostredia, kultúry a cezhraničnej spolupráce. V neposlednom rade program myslí i na rozvíjanie športových aktivít a zdravého životného štýlu. Obzvlášť vítané sú projekty, v ktorých sa dobrovoľnícky angažujú zamestnanci  hutníckej firmy a jej dcérskych spoločností. „Len ľudia so záujmom o svoju prácu, o svoje okolie môžu zmeniť veci k lepšiemu. Práve takýchto angažovaných ľudí chceme naším programom Spoločne pre región povzbudiť a podporiť ich aktivity zamerané na zveľaďovanie života na východe Slovenska,“ povedal pri spustení  7. ročníka prezident U. S. Steel Košice George F. Babcoke. V doterajších šiestich ročníkoch programu bolo dokopy podporených už 66 projektov v celkovej sume viac ako 170 000 EUR. „Podľa slov aktívnych ľudí a organizácií je tento program jedinou stabilnou baštou podpory komunitných aktivít v Košickom a Prešovskom kraji,“ uviedla riaditeľka Karpatskej nadácie Laura Dittel a dodala: „Dlhodobá spolupráca s U. S. Steel Košice s.r.o. a Karpatskej nadácie sa osvedčila a my sme radi, že môžeme takto spoločne pomáhať podporovať zaujímavé nápady v regióne.“ Uzávierka grantového programu je 16. decembra 2013.

Karpatská nadácia

Jedna z ďalších aktivít Karpatskej nadácie je aj Karpatská vandrovka, darcovský turistický pochod pre odvážnych vytrvalcov. Foto: Archív Karpatskej nadácie
Jedna z ďalších aktivít Karpatskej nadácie je aj Karpatská vandrovka, darcovský turistický pochod pre odvážnych vytrvalcov. Foto: Archív Karpatskej nadácie

Buďte prvý, kto pridá komentár.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*