Program Tu žijeme a pomáhame znova podporí dobré projekty na východe Slovenska

Karpatská nadácia 4. novembra otvorila tretí ročník grantového programu Tu žijeme a pomáhame. Na podporu projektov je pripravená celková suma 20 000 EUR.

Cieľom programu je podporiť inovatívne nápady a projekty mimovládnych neziskových organizácií pôsobiacich na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Granty vo výške 1 500 EUR budú udelené na podporu vzdelávania, ochrany životného prostredia, podporu zdravia a realizácie zdraviu prospešných aktivít a na rozvoj dobrovoľníctva. Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 12. január 2016.

Program je financovaný z asignácie percent z dane spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o.

„Program podporuje zapojenie zamestnancov spoločnosti do dobrovoľníckych aktivít a ich zaangažovanosť pre dobré veci,“ uviedla riaditeľka Karpatskej nadácie PhDr. Laura Dittel. „V minulom ročníku bolo podporených 14 organizácií. Jedna z nich, združenie Ovečka, realizovala projekt výstavby detského ihriska formou spoločných svojpomocných brigád. Je to pekný príklad toho, čo všetko sa dá aj s malým rozpočtom urobiť, keď sa nájde dosť ochotných šikovných rúk.“

Informácie o programe sú k dispozícii aj na www.karpatskanadacia.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *