projekt

Pivovar Šariš v spolupráci s Komunitnou nadáciou Veľký Šariš vyhlasujú tretí ročník grantového programu Šariš ľuďom. Projekty zamerané na rozvoj cestovného ruchu alebo zamestnanosť žien, seniorov, či inak sociálne znevýhodnených si podelia až 16 000 eur. Prihlasovanie projektov začína 17. októbra 2016 a potrvá do 16. januára 2017. O príspevok z grantového programu Šariš ľuďomPokračovať v čítaní

Spoločnosť MasterCard, jednotka v inteligentných, pohodlných a bezpečných platbách, ocenila výnimočné projekty roku 2015 v platobných kartách. Slávnostné odovzdanie cien bolo vyvrcholením celodennej konferencie MasterCard Day, ktorá sa konala 14. januára v Moyzesovej sieni Slovenskej filharmónie v Bratislave. Autori najúspešnejších projektov si odniesli celkovo šesť sklenených trofejí. „Sme veľmi radi,Pokračovať v čítaní

Karpatská nadácia 4. novembra otvorila tretí ročník grantového programu Tu žijeme a pomáhame. Na podporu projektov je pripravená celková suma 20 000 EUR. Cieľom programu je podporiť inovatívne nápady a projekty mimovládnych neziskových organizácií pôsobiacich na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Granty vo výške 1 500 EUR budú udelené na podporu vzdelávania, ochranyPokračovať v čítaní

Bratislava, 16. júna 2015 – Slovak Business Agency (SBA) mapovala prostredníctvom projektu Zlepšenie podmienok na trhu práce a podnikania štátnych príslušníkov tretích krajín podnikateľské prostredie a podmienky na podnikanie, ktoré štátni príslušníci tretích krajín majú na Slovensku. Hlavným cieľom projektu bolo identifikovať bariéry a navrhnúť opatrenia na elimináciu bariér vPokračovať v čítaní

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Rezortný informačný systém školstva“. Projekt prispeje k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni. Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitnejšie zbieranie, aktualizáciuPokračovať v čítaní

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis vyhlásil v novembri 2013 grantovú výzvu pod názvom Energia pre život. Oáza – nádej pre nový život n.o. (Oáza n.o) využila túto možnosť prezentovať sa okamžite. A nakoniec pri konečnom posudzovaní uspela a získala rovných 10 000 €, ktoré použije na výchovno-vzdelávací projekt v Bernátovciach. Peter Gombita, riaditeľ n.o.Pokračovať v čítaní

Spolu 27 000 eur získalo päť neziskových organizácií a päť obcí východného Slovenska na komunitné projekty, ktorých spoločným menovateľom je posilnenie pozitívneho vzťahu k miestu, kde pôsobia. Realizátori víťazných projektov si dnes na slávnostnom vyhlásení výsledkov programu Spoločne pre región prevzali z rúk prezidenta hutníckej spoločnosti Georgea F. Babcoka aPokračovať v čítaní

Deväť organizácií košického kraja získalo dokopy 7431,23 Eur na projekty, ktoré naučia deti aktívne tráviť voľný čas, pomôžu autistickým deťom či naučia ľudí recyklovať nepotrebné veci. Udeje sa to vďaka grantovému programu „T“ for all, all for „T“, ktorý je zaujímavý jednou zvláštnosťou. V každom vybranom projekte sú priamo zapojeníPokračovať v čítaní

Karpatská nadácia dnes vyhlásila grantovú výzvu Fondu Karpatskej vandrovky. Sumou 4 500 EUR  podporí dobrovoľnícke projekty na východnom Slovensku. Grantová výzva je financovaná z darov účastníkov štvrtého ročníka Karpatskej vandrovky, darcovského pochodu Karpatskej nadácie.  Fond Karpatskej vandrovky raz za rok podporuje projekty, ktoré prinášajú pomoc a radosť obyvateľom východného Slovenska. Cieľom 4. výzvy FonduPokračovať v čítaní

September 2013 priniesol dvadsiatim štyrom žiakom Obchodnej akadémie v Trebišove cennú skúsenosť. Odbornú prax v Rakúsku a Spojenom Kráľovstve, ktorá bola realizovaná s finančnou podporou Európskeho spoločenstva prostredníctvom programu Leonardo da Vinci. Cieľom projektu bolo prepojenie teoretických vedomostí  a kompetencií žiakov spolu s praktickými zručnosťami v oblasti ekonomiky, administratívy a korešpondencie, účtovníctva a aplikovanej informatiky. Žiaci mali možnosťPokračovať v čítaní