Obchodná akadémia vo svete

September 2013 priniesol dvadsiatim štyrom žiakom Obchodnej akadémie v Trebišove cennú skúsenosť. Odbornú prax v Rakúsku a Spojenom Kráľovstve, ktorá bola realizovaná s finančnou podporou Európskeho spoločenstva prostredníctvom programu Leonardo da Vinci.

Cieľom projektu bolo prepojenie teoretických vedomostí  a kompetencií žiakov spolu s praktickými zručnosťami v oblasti ekonomiky, administratívy a korešpondencie, účtovníctva a aplikovanej informatiky. Žiaci mali možnosť sledovať reálne fungovanie rôznych typov podnikov. Vykonávali jednoduché aj náročné úlohy, ako napríklad vybavovanie korešpondencie, zakladanie faktúr, archivovanie dokumentov, prieskum trhu či tvorba webových stránok. Projekt bol zameraný aj na rozvoj jazykových zručností žiakov. Hlavnými komunikačnými jazykmi bola angličtina a nemčina. Žiaci sa museli prispôsobiť prostrediu, v ktorom boli nútení komunikovať len cudzom jazyku, čo prispelo k rozšíreniu ich slovnej zásoby.

Prax bola príležitosťou popasovať sa s novými situáciami. Prispela k sformovaniu životných cieľov a hodnôt žiakov, pomohla im nadobudnúť sebavedomie a naučiť sa samostatnosti.

Obchodná akadémia v Trebišove

Foto: Archív OA

Odovzdávanie certifikátov.
Odovzdávanie certifikátov.
Výlet do Londýna.
Výlet do Londýna.

Buďte prvý, kto pridá komentár.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*