Oáza má doslova Projekt na zjedenie

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis vyhlásil v novembri 2013 grantovú výzvu pod názvom Energia pre život. Oáza – nádej pre nový život n.o. (Oáza n.o) využila túto možnosť prezentovať sa okamžite. A nakoniec pri konečnom posudzovaní uspela a získala rovných 10 000 €, ktoré použije na výchovno-vzdelávací projekt v Bernátovciach.

Peter Gombita, riaditeľ n.o. Oáza – nádej pre nový život hovorí : „Projekt na zjedenie je o pestovaní bio zeleniny, ktorú zužitkujú tí najchudobnejší. Oáza má v správe viac ako jeden kilometer kvalitnej pôdy. Už po druhý krát, sa snažíme v našich skleníkoch dopestovať vlastnú zeleninu a ovocie. Za úspech považujeme to, že sme si vlani (2013) mohli v Oáze dopomôcť úrodou k zdravšiemu jedálničku a čosi sme aj predali na trhu. Financie takto získané sme opäť investovali do nákupu priesad, semien a bio – hnojív. Vďaka podpore Slovenských elektrární dokážeme nasadiť teraz viac zeleniny navyše pribudne skleník, ktorý bude vykurovaný, môžeme tiež vykopať studňu a opraviť zavlažovacie zariadenie. To už je po starých „gazdoch“ v dezolátnom stave. V roku 2014 plánujeme časť našej bohatej úrody rozdať najchudobnejším rodinám na Lunik IX a rodinám, s ktorými spolupracuje o.z. Maják nádeje v Košiciach.“

Do dobre fungujúcich skleníkov sa prihlásili na odbornú prax aj študenti zo Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Košiciach ( SOŠPaSnV). „Nemáme veľa príležitosti, kde študentov zoznámiť s praxou, preto sme privítali túto možnosť zapojiť sa do Projektu na zjedenie,“ tvrdí Rozália Juhászová, zástupkyňa pre teoretické vyučovanie. Okrem stredoškolákov sa v Bernátovciach učia pestovať zemiaky, cibuľku, mrkvu a iné zdravé produkty aj Rómovia z Luníka IX. Prostredníctvom Saleziánov don Bosca, ktorí pôsobia na Luniku IX sa v (Oáze n.o.) organizujú pravidelne brigády.

P. Gombita hovorí: „ Táto výzva bola jedinečná najmä v tom, že bolo možné žiadať prostriedky bez obmedzenia. Mnoho dobrých grantov je špecifických a nie je v nich veľakrát možné žiadať financie na rekonštrukcie , mzdy a náklady spojené s administráciou konkrétnych projektov, preto nás to zaujalo. Sme preto veľmi radi, že sme nakoniec uspeli, pretože práve spomínané položky sú vždy najdrahšie v rozpočte. No, okrem rekonštrukcie skleníkov sme Enelu ponúkli možnosť navrátiť ľudí k pôde doslova ich koreňom. Záhradnícke zručnosti získané u nás totiž môžu neskôr uplatniť všetci na trhu práce.“ Barbara Henterová Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel, ktorá dlhodobo zastrešuje programy zamerané na riešenie problematiky bezdomovectva vysvetľuje stratégiu firmy: „ V rámci našej stratégie spoločenskej zodpovednosti (SZ) podporujeme rôzne oblasti, pričom najväčší dôraz kladieme práve na sociálnu oblasť. Sociálne projekty podporujeme pod hlavičkou programu Energia pre život, ktorého kľúčovou oblasťou podpory je riešenie problematiky bezdomovectva a iných marginalizovaných skupín obyvateľstva. Sme totiž presvedčení, že práve tieto témy predstavujú jednu z najpálčivejších potrieb spoločnosti a zároveň stoja kvôli svojej kontroverznosti na okraji záujmu donorov.“

Do výzvy „Energia pre život“ sa zapojila viac ako dvadsať organizácií z celého Slovenska. Henterová objasňuje: „Žiadosti, čo nám prišli, boli veľmi rôznorodé. Niektoré z nich boli zamerané na špecifické témy, iné komplexnejšie. Okrem podpory 4 organizácií, s ktorými spolupracujeme v danej oblasti už dlhodobo, sme sa rozhodli po prvý raz podporiť nový projekt a nadviazať spoluprácu s Oázou. Oslovil nás jej jedinečný koncept a udržateľnosť.“

Projekt na zjedenie by mal byť ukončený do konca novembra 2014, aktivity však budú pokračovať aj naďalej tak, aby sa stala garden terapia dlhodobo udržateľnou.

Peter Gombita, riaditeľ n.o. Oáza – nádej pre nový život 

Buďte prvý, kto pridá komentár.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*