pestovanie

Greenpeace Slovensko predstavil novú internetovú stránku Farmári farmárom. Tá prináša prípadové štúdie z európskych fariem, na ktorých sa úspešne pestuje bez použitia pesticídov či umelých hnojív. Zároveň má slúžiť ako platforma pre výmenu informácií medzi farmármi. Do projektu sa zatiaľ okrem Slovenska zapojili aj Belgicko, Bulharsko, Grécko a Francúzsko. AkoPokračovať v čítaní

Organizácia Greenpeace Slovensko prijala výzvu na stretnutie s Ovocinárskou úniou Slovenska. Pestovatelia ho iniciovali po tom, čo environmentalisti zverejnili výsledky testovania jabĺk, v ktorých sa dokázal výskyt viacerých pesticídových kokteilov. Na stretnutie dňa 14.decembra 2015 prizval Greenpeace aj zástupcov organizácie Ekotrend, zväz ekologických pestovateľov na Slovensku. „Ekologických pestovateľov sme prizvaliPokračovať v čítaní

Od marca do novembra 2014 Oáza – nádej pre nový život n.o. realizovala zaujímavý projekt, ktorý pomohol chudobným s potravinami. Oáza vypestovala vo vlastných  skleníkoch 4680 kg biozeleniny, z toho viac ako polovicu darovali. Uhorky, papriky,  paradajky tekvice a iná zelenina z bio záhrady v Bernátovciach putovala k chudobným rodinám prostredníctvom o.z. Májak nádeje v Košiciach.Pokračovať v čítaní

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis vyhlásil v novembri 2013 grantovú výzvu pod názvom Energia pre život. Oáza – nádej pre nový život n.o. (Oáza n.o) využila túto možnosť prezentovať sa okamžite. A nakoniec pri konečnom posudzovaní uspela a získala rovných 10 000 €, ktoré použije na výchovno-vzdelávací projekt v Bernátovciach. Peter Gombita, riaditeľ n.o.Pokračovať v čítaní