Projekt na zjedenie bol úspešný


Od marca do novembra 2014 Oáza – nádej pre nový život n.o. realizovala zaujímavý projekt, ktorý pomohol chudobným s potravinami. Oáza vypestovala vo vlastných  skleníkoch 4680 kg biozeleniny, z toho viac ako polovicu darovali. Uhorky, papriky,  paradajky tekvice a iná zelenina z bio záhrady v Bernátovciach putovala k chudobným rodinám prostredníctvom o.z. Májak nádeje v Košiciach. Oáza spolupracovala aj so Saleziánmi don Bosca, ktorí pôsobia na Luníku IX. Bio zeleninu vypestovali klienti útulku a nocľahárne v Bernátoviach, brigádovať však chodili aj Rómovia. Pestovateľské práce tu mali aj študenti SOŠ Poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Košiciach.

uroda v Oaze

Peter Gombita, riaditeľ n.o. Oáza nádej pre nový život hovorí: „Oáza sa opäť posunula ďalej. „Okrem ďalšej modernizácie sociálneho zariadenia má „Projekt na zjedenie“ oveľa väčší význam z pohľadu rozvoja osobnosti klientov. Vďaka bio záhradke videli výsledky svojej práce. Prinieslo im to bohatší jedálniček o paradajky papriku, uhorky či tekvicu ale najmä nové poznatky v pestovaní plodín. Podarilo sa nám upraviť zavlažovacie zariadenie a od januára 2015 začíname využívať opravený skleník, ktorý je vykurovaný. Určený je na priesady. Svoj prísľub darovať časť zeleniny chudobnejším sme naplnili, keď sme z  4680  kg vypestovanej úrody darovali viac ako polovicu. A tak sme mohli s viacčlennými rodinami a obyvateľmi Luníka IX zažiť spoločnú radosť pri odovzdávaní potrebných potravín. Zato všetko veľmi pekne ďakujeme Nadácii Pontis a Slovenským elektrárňam, ktoré projekt financovali.“

Zelenina počas záhradníckej sezóny 2014 pomohla 25 sociálne slabším rodinám. „Oáza nadej pre život spolupracuje s viacerými organizáciami a združeniami, ktoré sa venujú ľuďom v núdzi. Jedným z nich je aj OZ Maják nadeje, ktorý sídli v Košiciach. Hlavnou náplňou združenia je pomáhať rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi. Adresátmi sú väčšinou osamelé matky a vdovy s nezaopatrenými deťmi, ale aj viac detne rodiny, ktoré sa nachádzajú v núdzi.

Oáza pomohla viacerým členom týchto rodín umožnením pracovnej terapie v skleníkoch. Osamelé matky, ktoré sú nezamestnané, pravidelne chodia pracovať do skleníkov a získavajú nielen pracovné zručnosti, ale hlavne nové prostredie, v ktorom si môžu psychicky oddýchnuť. Ako bonus dostávajú zeleninu a teplé jedlo. Pravidelnou prácou v skleníkoch klienti získavajú aj pracovné návyky a súčasne vidia, že ich práca je potrebná a prináša úrodu (a to aj doslovne). V atmosfére pokoja a prijatia sa klienti cítia uvoľnene a utvárajú si aj nové vzťahy. OZ Maják nádeje je vďačný za spoluprácu s Oázou a vidí v konkrétnej ponuke pracovnej terapie veľký prínos  pre svojich klientov,“ tvrdí Soňa Vancáková, predseda o.z. Maják nádeje.

Peter Bešenyei, Saleziáni don Bosca dopĺňa: „Počas roka sme mali možnosť viackrát navštíviť zariadenie Nádej pre nový život v Bernátovciach. Nakoľko sa aj my venujeme vylúčeným na periférii, ideovo sme si veľmi blízky. Naše návštevy mali charakter exkurzie, ale aj výchovno-pracovný. Naši mladí mali možnosť podieľať sa na prácach v skleníkoch, čo pre viacerých bola úplne nová skúsenosť. Oáza nás zásobovala zeleninou na všetky naše letné podujatia s deťmi a mladými z nášho sídliska. Prebytky sme rozdeľovali do chudobných rodín. Na letných podujatiach sa zúčastnilo cca 200 detí a mladých, prebytok z akcii sa rozdelil postupne medzi cca 20 rodín.“

Napriek ukončeniu „Projektu na zjedenie“ Oáza plánuje chudobným rozdať časť úrody aj v roku 2015.

nove zavlazovanie

DSC03651

Buďte prvý, kto pridá komentár.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*