Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi uzatvára kalendárny rok dvoma nosnými výstavnými cyklami: JUBILANTI 2014, ktorý od r. 2012 prezentuje jubilujúcich autorov zo zbierok galérie a premiérovým výstavným konceptom DVOJICE / COUPLES, prezentujúci vybrané dvojice umelcov, zdieľajúcich nielen spoločný súkromný, či pracovný život, ale aj tvorbu v rôznych, väčšinou rozdielnych médiách. Vernisáže výstav sa uskutočnia 6. decembra o 16:00 hod. v Galérii umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves. Výstavy potrvajú do 28. februára.

Koncoročná výstava JUBILANTI 2014 prezentuje tvorbu a zastúpenie vybraných autorov nielen zo zbierok galérie, ale aj z iných verejných, či súkromných zbierok. Projekt v r .2014 uzatvárajú dva jubilejné profily z tvorby významného maliara Spiša a prvého riaditeľa Východoslovenskej galérie Jozefa Majkuta, ako aj skromný výber z diel Jána Ilavského zo zbierok galérie. Samotný výstavný cyklus nadväzuje na rovnomennú sériu projektov z rokov 2012 a 2013, s cieľom prehodnotiť zbierky spracovaním individuálnych autorských medailónov a „oprášiť“ diela zo zbierkového fondu.

Výstava JOZEFA MAJKUTA (*1909 – †1963) v Hlavnej galérii Galérie umelcov Spiša je venovaná 105. výročiu jeho narodenia. V kurátorskej koncepcii Mgr. Petra Markoviča a pod názvom „Maliar Slovenského raja“ podáva ucelený pohľad na vývoj autorovej tvorby, s nahliadnutím i do dokumentácie z jeho života i diela. Výstava bola premiérovo uvedená vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. V Galérii umelcov Spiša zdieľame s návštevníkom decentne redukovaný objem tvorby z premiérovej výstavy. I tu dominujú hlavne prírodné scenérie Slovenského raja, zachytené vo všetkých ročných obdobiach. Niekoľko vyobrazení nám ponúka pohľad na staré, dnes už časom zmenené uličky Spišskej Novej Vsi, architektonické skvosty Levoče, ruch Spišských trhov z konca 50. rokov, či krajinu z okolia Košíc a iné. Prezentované diela sú zapožičané zo zbierok Galérie umelcov Spiša, Východoslovenskej galérie v Košiciach, Tatranskej galérie v Poprade a súkromných zberateľov.

Paralelne s Majkutovou výstavou uvádzame v Koncertnej sále galérie skromný profil maliara JÁNA ILAVSKÉHO (*1924 – †2004) k jeho 90. nedožitým narodeninám v rámci cyklu Jubilanti 2014. Uvádzame 9 diel z našich zbierok, ktoré charakterizujú tvorbu autora: baladické krajinárske kompozície, ale najmä abstrahované a štylizované interiéry a exteriéry so vsadenou figurálnou štúdiou, či ľudové kompozície s výraznou expresiou. Ilavský bol ovplyvnený svojimi učiteľmi Ladislavom Čemickým a Jánom Mudrochom, ktorí v tomto roku slávia 105. výročie narodenia. V rámci výstavy prezentujeme aj komentovanú ukážku z tvorby týchto umelcov, pôsobiacich na Slovensku.

Projekt Dvojice / Couples je premiérovým výstavným cyklom Galérie umelcov Spiša, ktorého cieľom je prezentácia dvojíc umelcov, zdieľajúcich nielen spoločný život, ale aj tvorbu v rôznych, väčšinou rozdielnych médiách. V rámci dramaturgie galérie ide o kontinuálny projekt, ktorý po „štarte“ v roku 2014 plánuje ďalšie konfrontácie súčasnej výtvarnej tvorby mladej a strednej generácie výtvarníkov zo Slovenska i strednej Európy.

Prvý výstavný cyklus Dvojice / Couples uvádza autorov strednej generácie, v súčasnosti žijúcich a tvoriacich v Košiciach – Samuela Čarnokého & Evu Tkáčikovú, ktorých tvorba už dlhoročne presahuje hranice regiónu. Typograf a grafik Samuel Čarnoký, známy tvorbou autorských písiem, publikovaných v rámci StreetArtu, sa v projekte „stretáva“ s partnerkou – výtvarníčkou Evou Tkáčikovou, ktorej tvorba osciluje na hraniciach experimentu a mixmédia. Výstava prezentuje posledné komplexné individuálne cykly výtvarníkov, ako aj špecifickú inštaláciu in situ, symbolicky prepájajúcu ich vzájomnú tvorbu.

gus

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *