ŽENY ON LINE 3 / GRAFFITI PRE ŽENY

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi v piatok 14. 8. 2015 od 16.00 do 19.00 hod.pripravila pre verejnosť v rámci vzdelávacieho projektu určeného znevýhodneným skupinám žien – Ženy On Line 3 ďalšie kolo tvorivých dielní, tentoraz „2v1“, kde budú na tvorivej dielni účastní dvaja lektori. Projekt je už tretí rok realizovaný vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR.

Účastníčky dielne ,,Graffiti pre ženy“, si po oboznámení sa s graffiti kultúrou určia vlastné meno „tag“, pod ktorým budú vytvárať kompozíciu z písmen, ako i maľbu „charakteru“ so sprejmi. Po dokončení návrhu sa prejde k reálnej maľbe na stenu. Kult graffity nám predstavia lektori „KREA“ Bc. Ľuboš Bukovinský a „SLAMKA“ Mgr. Miriama Bukovinská.

Projekt ŽENY ON LINE 3 je pokračovaním úspešného podujatia, ktoré Galéria umelcov Spiša realizuje od roku 2013. Je prioritne určený znevýhodneným skupinám žien (nezamestnané, ženy na materskej dovolenke, sociálne a zdravotne znevýhodnené skupiny žien a pod.). Cieľom projektu je podporiť ich kreativitu, zručnosť a vzdelávanie vo výtvarnom umení prostredníctvom konkrétnych tvorivých dielní. Dielne majú zámer obohatiť ich kultúrny život formou interak-tívnej kreativity, aby neupadali do nečinnosti a apatie z nedostatku finančných prostriedkov a  sociálnych väzieb, čo môže spôsobiť krízu v rodine a narušiť rodinné zvyklosti i tradície. Ich plná angažovanosť v domácnosti z nich vytvára uzavretú komunitu, u ktorej treba prebudiť záujem o tvorivé aktivity organizované jedinou regionálnou galériou (prehliadky výstav, tvorivé dielne, prednášky, besedy, koncerty a iné programy).

Miesto konania:  Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Zimná 46, Spišská Nová Ves

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *