ORBIS PICTUS – Rozhovorov o umení: Vizuálne zobrazenie ženy v 2. pol. 20. storočia

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja organizuje v rámci projektu ORBIS PICTUS ďalšiu zo série Rozhovorov o umení, zamerané na tému Vizuálneho zobrazenia ženy v 2. polovici 20. storočia. Prednáška prezentuje výstupy magisterskej práce, tentoraz o fenoméne ženy ako o objekte vizuálneho zobrazenia, ale ako aj o umelkyni, oslobodzujúcej sa prostredníctvom výtvarného prejavu: Cindy Sherman, Orlan, Jana Želibská, Martha Rosler.

Prednáša Mgr. Natália Kropačevová, absolventka Etnológie a mimoeurópskych štúdií pri Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave. Podujatie je organizované k Medzinárodnému dňu žien. Prednáška sa uskutoční 11. marca od 16:00 do 18:00 hod. v Galérii umelcov Spiša, Zimná 46, Spišská Nová Ves. Sprievodný program: Galéria v rámci akcie otvorená pre verejnosť v čase od 9:00 do 18:00 hod., štandardné vstupné do expozícií.

Prednáška sa zameriava na odkrývanie jednotlivých významov, ktoré s konceptom ženy a ženstva súvisia a na poukázanie, akým spôsobom sa ženské telo stáva symbolom v sociálno-kultúrnom kontexte reality a nástrojom k dosiahnutiu zmien v živote ženy. V zamýšľaní sa nad ženou v oblasti umenia môžeme rýchlo nadobúdať pocit, že je všade prítomná, avšak k jej objaveniu sa vedie dlhá kľukatá cesta. V dôsledku toho sa predmetom prednášky stáva  záujem o komplexné preskúmanie fenoménu ženy a jej posun skrz ženský výtvarný prejav.

Projekt Galérie umelcov Spiša  ORBIS PICTUS je cielene zameraný na medziodborové kultúrne podujatia, nadväzujúce na doterajšiu programovú činnosť galérie s cieľom prekročiť limitovaný rámec výtvarného umenia, pričom dochádza k vzájomnej interakcii umení a k jeho chápaniu v širších súvislostiach. Záme-rom projektu je sprístupnenie vybraných umeleckých žánrov pre rôzne cieľové skupiny a vekové kate-górie.

GUS

Buďte prvý, kto pridá komentár.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*