OD KLASICIZMU PO BRÁNY MODERNY – Umenie 19. storočia zo zbierok Šarišskej galérie

VýstavaOD KLASICIZMU PO BRÁNY MODERNY / Umenie 19. storočia zo zbierok Šarišskej galérie v autorskej konepcii Mgr. Jozefa Ridillu žánrovo prezentuje vybrané diela 20 výtvarníkov a porovnáva štýlové posuny v umení 19. storočia. Výstavu sprevádza rovnomenný katalóg.

pozvánka 1Výstava prezentuje umenie 19. storočia ako epochu dožívania staromajstrovského tvorivého myslenia v pluralite názorov. Zatiaľ čo vystavené diela z obdobia pred rokom 1900 ilustrujú plnú šírku umeleckých názorov vrátane najprogresívnejších štylistických východísk, kľúčom k výberu diel vzniknutých začiatkom 20. storočia bol ich tradicionálny aspekt nepoznačený ešte avantgardou. V rozpore s chronologickým systémom zaužívaným pre galerijnú inštaláciu tohto typu výstavy je volená menej konvenčná forma prezentácie, združujúca diela do niekoľkých okruhov podľa žánru (portrét, krajina, krojopisný žáner, alegorické a mytologické výjavy, sakrálna tvorba i vlastný, sociálny žáner). Inštalácia založená na princípe konfrontácie a kontrastu umožní divákovi v rámci jedinej kolekcie bezprostredne porovnať štýlové posuny v umení sledovaného obdobia i uvedomiť si žánrové nuansy (v prípade krajinomaľby sú zastúpené záhradné a lesné interiéry, veduta či mestská krajina, v prípade portrétov manželské pendanty, žánrový portrét alebo idealizovaná podobizeň).

Repríza projektu v Galérii umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi (premiéra v Šarišskej galérii bola v r.2013) prináša nový pohľad nielen pri zhodnotení zbierok, ale v rámci niektorých zmien i v datovaní a atribúcii diel, ako aj upresnenia ikonografického charakteru.

V autorskom zastúpení figurujú Tibelly, Bencúr, Ballo, Zemplényi, Medňanský, Szepesi-Kuszka a mnohí ďalší. Väčšie kolekcie sú venované ťažiskovým osobnostiam výtvarnej kultúry Šariša – Jánovi Rombauerovi a Maxovi Kurthovi. Ich dielo má už tradičný punc „rodinného striebra“, ktoré sa s hrdosťou predkladá hosťovi pri slávnostných príležitostiach. Vďaka expozícii rozčlenenej inštalačne na žánre si možno nejeden divák uvedomí, aká univerzálna bola umelecká osobnosť Maxa Kurtha.

Okrem notoricky známych diel a „erbových“ diel inštitúcie výstava predstaví i maľby, ktoré z rôznych dôvodov čakali na svoju výstavnú premiéru. O prekvapenie sa postarajú napr. dve novozreštaurované klasicistické krajinomaľby.

Prostredie Spiša pri aktuálnej repríze umožní poukázať na pomerne silné prepojenie šarišského a spišského umenia v 19. storočí, keďže niektorí spišskí umelci na Šariši trvalo pôsobili (Rombauer, Miklošík), resp. pre šarišskú klientelu pracovali. Pomerne bohaté zastúpenie spišských umelcov v zbierkach Šarišskej galérie súvisí s profiláciou jej akvizičnej politiky (bývalá Krajská galéria).

Vernisáž výstavy sa usktoční v stredu, 24. 9. 2014 o 16:00 hod. v Galérii umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves. Výstava potrvá do 22. novembra.

Zastúpení maliari:  Aurel Ballo  Július Bencúr  Jozef Boda – Ľudovít Čordák – Mikuláš Jordán – Ferdinand Katona  Max Kurth – Ladislav Medňanský – Teodor Mousson – Juraj Révész – Ján Rombauer – Imrich Emanuel Roth – Rudolf Scheidhauer – Eugen Szepesi-Kuszka – Antal Tahy – Johan Tallmann – Karol Tibelly   Július Török – Teodor Zemplényi – Jozef Zmij-Miklošík

Buďte prvý, kto pridá komentár.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*