Salón východoslovenských výtvarných umelcov

Ambíciou nultého ročníka reprezentatívnej výstavy „Salón východoslovenských výtvarných umelcov 2014“ je zámer udomácniť cyklický expozičný priestor v dramaturgii Východoslovenskej galérie pre tento druh, návštevnícky žiadaného výstavného formátu v perspektíve nadchádzajúcich rokov.

Vychádzajúc zo štatútu Východoslovenskej galérie v Košiciach, ktorej kľúčovou odbornou gesciou je dokumentácia, archivácia a zhodnocovanie zbierok, resp. prezentácia výtvarného umenia východoslovenského regiónu, sme sa na tejto výstavnej platforme rozhodli propagovať tvorbu tej časti výtvarných umelcov, ktorých aktivity sú tvorivo, geneticky alebo profesionálne výhradne previazané s východnou časťou Slovenska.

V neposlednom rade sme chceli vytvoriť dôstojné a žičlivé prostredie salónu v tej pravej podobe, v akej ho zažíval niekdajší Paríž v čase impresionistov. Otvárame tak priestor pre názorové a tvorivé konfrontácie, argumentácie a prezentácie medzigeneračných autorských stratégií, ponúkajúc priestor na laické i odborné diskusie.

Diela 74 výtvarníkov, ktorí reagovali na otvorenú výzvu Východoslovenskej galérie, prezentujú rôzne plošné i priestorové druhy a žánre, z čoho najpočetnejšiu skupinu tvorí médium maľby s polstovkou prihlásených autorských techník. Návštevníci si tak môžu pozrieť prierez rôznorodých umeleckých stratégií v dominujúcej maľbe, ale aj kresbe, grafike, digitálnom umení, objekte, plastike, resp. fotografii, v procese ktorých sa prelínajú subjektívne výtvarné koncepty, štýly či zvolené materiály.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 6. novembra o 17:00 hod. vo Východoslovenskej galérii, Hlavná 27, výstavná sieň ,,Bˮ a ,,Cˮ. Výstava potrvá do 31. decembra 2014.

pozvanka salon 2014

Buďte prvý, kto pridá komentár.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*