ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: Židovské synagógy na východnom Slovensku

Miesto: Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického

samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk

Názov podujatia: ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ:

Židovské synagógy na východnom Slovensku

Termín podujatia: 27.01.2015, utorok 16.00 – 17.30 hod

Koordinátorka projektu: Mgr. Anna Timková, programy@gus.sk

Kontakt: Mgr. Lenka Králová, projekty@gus.sk

Vstupné: dobrovoľné

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi  kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja organizuje v rámci projektu ORBIS PICTUS prvú zo série „Rozhovorov o umení“ v r.2015 na tému Židovské synagógy na východnom Slovensku. Židovská ornamentálna výzdoba synagóg nebola dodnes odborníkmi spracovaná a lokalita východného Slovenska nám poskytuje pestrú vzorku synagogálneho umenia. Prednáška, spojená s bohatou slide-show, je výstupom odbornej práce Mgr. Mirky Bukovinskej, ktorá sa téme venovala počas magisterského štúdia dejín umenia na Trnavskej univerzite. Podujatie je organizované k Medzinárodnému dňu pamiatky obetí holokaustu.

Projekt Galérie umelcov Spiša ORBIS PICTUS je cielene zameraný na prezentáciu vybraných umeleckých žánrov formou rôznych edukačných programov ako prednášky, besedy, dielne a koncerty pre rôzne cieľové skupiny a vekové kategórie. Dlhodobým prínosom projektu je zviditeľniť kultúru a umenie prostredníctvom medzikulturálnych aktivít, korešpondujúcich s výtvarným umením a výstav-ným programom galérie.

Prednáška Mgr. Mirka Bukovinská ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY NA VÝCHODNOM SLOVENSKU sa zameriava na výtvarnú výzdobu synagogálnej architektúry na východnom Slovensku. Židovské synagógy predstavujú jedinečný typ sakrálneho umenia. Hlavným predmetom výskumu boli nielen výtvarné prvky (nástenná maľba, vitráž, šťuková výzdoba) ale aj samotná architektúra. Časom sa vyprofilovali na východnom Slovensku určité typy stavieb, ktoré boli ovplyvnené náboženským prúdom. Lokalita východného Slovenska poskytuje pestrú vzorku synagogálneho umenia, nakoľko tu každá židovská náboženská kongregácia mala svojich zástupcov. Ornamentálna výmaľba obsahuje veľa spoločných prvkov s islamským umením, ale na rozdiel od neho, židovské umenie nebolo doteraz odborníkmi podrobne spracované.

Sprievodný program:

↘ Interpretácia židovských piesní v podaní pedagógov zo Základnej umeleckej školy v Smižanoch a Spišských Vlachoch.

Galéria v rámci akcie otvorená pre verejnosť v čase 9.00 – 18.00, štandardné vstupné do expozícií.

Buďte prvý, kto pridá komentár.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*