ORBIS PICTUS – Rozhovory o umení: Naši jubilanti

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizuje v rámci projektu ORBIS PICTUS ďalšiu zo série „Rozhovorov o umení“ na tému Naši jubilanti. Tentoraz  to bude stretnutie so Štefanom Hudzíkom, Alexandrom Jirouškom a Imrichom Svitanom. Besedu s významnými regionálnymi výtvarníkmi uvedie vo štvrtok, 11. septembra o 16:00 hod. doc. Bohumír Bachratý. Vstupné je dobrovoľné.

Projekt Galérie umelcov Spiša ORBIS PICTUS je cielene zameraný na prezentáciu vybraných umeleckých žánrov: prednášky, besedy, edukačné programy a koncerty pre rôzne cieľové skupiny a vekové kategórie. Dlhodobým prínosom projektu je zviditeľniť kultúru a umenie Spiša a zatraktívniť renesančné priestory galérie novými programami popri výstavných činnostiach. Podujatie je realizované ku Dňom európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD), ktoré sú významným celoeurópskym podujatím, organizovaným Radou Európy a Európskou Komisiou upriamujúcich pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v 49 účastníckych štátoch. Základným cieľom DEKD, ktoré sa tradične konajú v mesiaci septembri, je jednak zvýšiť povedomie obyvateľov o miestom dedičstve a prehĺbiť záujem o jeho ochranu, ako aj rozvinúť pocit spolupatričnosti s európskym kultúrnym dedičstvom. Počas DEKD sa otvárajú pre verejnosť mnohé historické budovy, pamiatky, areály, ktoré sú zvyčajne uzavreté pre verejnosť, alebo sa v bežne navštevovaných pamiatkach, múzeách a galériách organizujú špeciálne sprievodné podujatia.

Program:

ALEXANDER JIROUŠEK – 80. výročie narodenia – Moderovaná beseda s významným fotografom nielen Spiša, sprevádzaná obrazovou prezentáciou autorovej tvorby. Uvádza: Mgr. Lucia Benická – riaditeľka Galérie umelcov Spiša.

IMRICH SVITANA / ŠTEFAN HUDZÍK – 70. a 60. výročie narodenia – Moderovaná beseda o živote a diele s jubilujúcimi sochármi zo Spiša, sprevádzaná projekciou vybraných diel. Uvádza hosť galérie: doc. PhDr. Bohumír Bachratý CSc. – kurátor, teoretik umenia, spisovateľ.

BURZA KATALÓGOV – Malá autogramiáda jubilujúcich autorov a výpredaj katalógov za symbolické ceny z produkcie: A. Jirouška, I. Svitanu, Š. Hudzíka, B. Bachratého a Galérie umelcov Spiša.

JUBILANTI v zbierkach Galérie umelcov Spiša – V rámci projektu JUBILANTI 2014 uvedie Mgr. Kamila Paceková, odborná interná pracovníčka galérie (GUS) a kurátorka cyklu výstav Jubilanti zo zbierok GUS.

orbis

Buďte prvý, kto pridá komentár.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*