Rozhovory o umení – Eva Tkáčiková & Samuel Čarnoký – Dvojice

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja organizuje v rámci projektu ORBIS PICTUS ďalšiu zo série Rozhovorov o umení, zamerané k aktuálnej výstave súčasného umenia Dvojice / Eva Tkáčiková & Samuel Čarnoký. Besedu a projekciu o typografii, objektoch, inštaláciách a prelínaní tvorby autorov, ktorých diela oscilujú na hraniciach experimentu a mix-média, uvedie Mgr. Lucia Benická – riaditeľka galérie a kurátorka projektu. Podujatie sa uskutoční 17. februra od 16:00 do 17:30 hod. 

Výstava Dvojice / Eva Tkáčiková & Samuel Čarnoký uvádza autorov strednej generácie, v súčasnosti žijúcich a tvoriacich v Košiciach, ktorých tvorba už dlhoročne presahuje hranice regiónu. Typograf a grafik Samuel Čarnoký, známy tvorbou autorských písiem, publikovaných pod vlastnou značkou CarnokyType, ako aj mnohými medzinárodnými realizáciami v rámci Street-Artu, sa v projekte „stretáva“ s partnerkou – výtvarníčkou Evou Tkáčikovou, ktorej tvorba osciluje na hraniciach experimentu a mix-média. Výstava prezentuje posledné komplexné individuálne cykly výtvarníkov, ako aj špecifickú inštalá-ciu in situ, symbolicky prepájajúcu ich vzájomnú tvorbu.

Sprievodný program: Edukačný program pre školy od 9:00 do 15:30 (výtvarná dielňa pre deti s autormi, zameraná na tvorbu grafiky a reklamného písma, vstupné: 0,50 €), galéria v rámci akcie otvorená pre verejnosť od 9:00 do 18:00 hod., štandardné vstupné do expozícií).

Projekt Galérie umelcov Spiša ORBIS PICTUS je cielene zameraný na medziodborové kultúrne podujatia, nadväzujúce na doterajšiu programovú činnosť galérie s cieľom prekročiť limitovaný rámec výtvarného umenia, pričom dochádza k vzájomnej interakcii umení a k jeho chápaniu v širších súvislostiach. Zámerom projektu je sprístupnenie vybraných umeleckých žánrov pre rôzne cieľové skupiny a vekové katerie.

GUS Rozhovory

Buďte prvý, kto pridá komentár.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*