Finisáž výstav JUBILANTI a Dvojice

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi pripomína finále dvoch premiérových výstav, ktoré končia v piatok 27. februára 2015.

Výstava JUBILANTI 2014: JOZEF MAJKUT  (*1909 – †1963) v Hlavnej galérii Galérie umelcov Spiša je venovaná 105. výročiu jeho narodenia. V kurátorskej koncepcii Mgr. Petra Markoviča s podti-tulom „Maliar Slovenského raja“  podáva ucelený pohľad na vývoj autorovej tvorby aj s nahliadnutím do dokumentácie z jeho života i diela. Dominujú prírodné scenérie Slovenského raja, zachytené vo všetkých ročných obdobiach.  Niekoľko vyobrazení nám ponúka pohľad na staré, dnes už časom zme-nené uličky v  Spišskej Novej Vsi, architektonické skvosty Levoče, ruch Spišských trhov z konca 50. rokov, či krajinu z okolia Košíc  a iné. Prezentované diela sú zapožičané zo zbierok Galérie umelcov Spiša, Východoslovenskej galérie v Košiciach, Tatranskej galérie v Poprade a súkromných zberateľov.               

Výstavný cyklus Dvojice / Couples uvádza autorov strednej generácie, v súčasnosti žijúcich a tvoriacich v Košiciach – Samuela Čarnokého & Evu Tkáčikovú, ktorých tvorba už dlhoročne presahuje hranice regiónu. Typograf a grafik Samuel Čarnoký, známy tvorbou autorských písiem sa v projekte „stretáva“ s partnerkou – výtvarníčkou Evou Tkáčikovou, ktorej tvorba osciluje na hraniciach experimentu a mix-média. Výstava prezentuje posledné komplexné individuálne cykly výtvarníkov, ako aj špecifické inštalácie in situ, symbolicky prepájajúce ich vzájomnú tvorbu. Projekt Dvojice / Couples je premiérovým výstavným cyklom GUS, ktorého cieľom je prezentácia dvojíc umelcov, zdieľajúcich nielen spoločný život, ale aj tvorbu v rôznych, väčšinou rozdielnych médiách. V rámci dramaturgie galérie ide o kontinuálny projekt, ktorý po štarte v roku 2014 plánuje ďalšie konfrontácie súčasnej výtvarnej tvorby mladej a strednej generácie výtvarníkov zo Slovenska i strednej Európy.

FB_EVENT_Majkut-Ilavsky_2014

InkaSamo_Pozvanka_WEB_A

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *