O.Z. Maják

Od marca do novembra 2014 Oáza – nádej pre nový život n.o. realizovala zaujímavý projekt, ktorý pomohol chudobným s potravinami. Oáza vypestovala vo vlastných  skleníkoch 4680 kg biozeleniny, z toho viac ako polovicu darovali. Uhorky, papriky,  paradajky tekvice a iná zelenina z bio záhrady v Bernátovciach putovala k chudobným rodinám prostredníctvom o.z. Májak nádeje v Košiciach.Pokračovať v čítaní