Karpatská nadácia

Košice, 7. december 2015 – Karpatská nadácia dnes uverejnila výsledky piateho ročníka programu šTipko. Finančnú podporu získalo jedenásť vysokoškolákov z východného Slovenska. Štipendium poslúži na pokrytie bežných nákladov spojených so štúdiom ako cestovanie, ubytovanie, učebnice a vzdelávacie kurzy. Zámerom programu je pomôcť aktívnym študentom z Košického a Prešovského samosprávneho kraja, ktoríPokračovať v čítaní

Karpatská nadácia 4. novembra otvorila tretí ročník grantového programu Tu žijeme a pomáhame. Na podporu projektov je pripravená celková suma 20 000 EUR. Cieľom programu je podporiť inovatívne nápady a projekty mimovládnych neziskových organizácií pôsobiacich na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Granty vo výške 1 500 EUR budú udelené na podporu vzdelávania, ochranyPokračovať v čítaní

Nadačný fond Getrag spravovaný Karpatskou nadáciou dnes otvoril prvé ročníky grantových programov Getrag pre ľudí a Getrag pre región. Programy podporia verejne prospešné rozvojové projekty neziskových organizácií aj aktívnych neformálnych skupín z východného Slovenska celkovou sumou 32 000 EUR. Program Getrag pre ľudí podporí svojpomocné projekty miestnych skupín, organizácií aPokračovať v čítaní

 U. S. Steel Košice, s.r.o. a Karpatská nadácia otvorili v pondelok 26. októbra 2015 deviaty ročník grantového programu Spoločne pre región, v ktorom prerozdelia 13 500 eur na podporu verejnoprospešných komunitných projektov. O grant z programu sa môžu uchádzať neziskové organizácie a miestne samosprávy z Košického a Prešovského samosprávneho kraja, v ktorýchPokračovať v čítaní

Karpatská nadácia otvorila v stredu 16. septembra šiesty ročník programu šTipko – programu štipendií T-Systems Slovakia. Program ponúka finančnú podporu študentom informatiky a príbuzných odborov, ekonomiky, prírodovedných odborov a verejnej správy z východného Slovenska na ich štúdium v akademickom roku 2015/ 2016. Program podporuje študentov východoslovenských vysokých škôl a univerzít.Pokračovať v čítaní

Košice, 29. júna 2015 – Fond Karpatskej vandrovky, darcovského pochodu Karpatskej nadácie, podporil šesť projektov neziskových organizácií v rámci grantovej výzvy MÁME RADI VÝCHOD. Projekty prispejú k lepšiemu životnému štýlu a k aktívnemu tráveniu voľného času detí aj dospelých na východnom Slovensku. Vďaka podpore fondu sa členovia združenia Za rozvoj Hrušova spolu sPokračovať v čítaní

Karpatská nadácia realizovala od 1. júna 2014 do 31. mája 2015 medzinárodný partnerský Projekt V4 na zmierňovanie chudoby – Hľadanie lokálnych riešení globálnej výzvy. Výskum realizovaný v rámci projektu ukazuje, že z dlhodobého hľadiska je primárnym nástrojom zmeny v znevýhodnených regiónoch práve rozvoj sociálneho kapitálu.  Tieto výsledky by mali slúžiť ako základ diskusiePokračovať v čítaní

Karpatská nadácia zorganizovala v piatok 27. marca v Košiciach konferenciu Mladí a zamestnaní: Ako na to! Mladí ľudia na trampolíne pracovných príležitostí. Cieľom konferencie bolo hovoriť o príležitostiach, ktoré vedia mladým ľuďom ponúknuť programy spolupráce inštitúcií z rôznych sektorov. Slovensko sa mierou nezamestnanosti mladých na úrovni cca 34 % zaraďujePokračovať v čítaní

Detskú železnicu v Košiciach čaká prelomový rok a významné jubileum, počas ktorého chce upevniť dobrovoľnícku základňu mladých železničiarov, opraviť časť trate či zorganizovať niekoľko desiatok kultúrnych podujatí. Zlatým klincom celoročných osláv 60. výročia bude príchod historickej lokomotívy KRUTWIG. Aktivity nadšencov z Čermeľa aj v tomto roku podporí U. S. Steel Košice a KarpatskáPokračovať v čítaní