Program Tu žijeme a pomáhame podporil projekty, ktoré prispejú k lepšiemu životu na východnom Slovensku

karpatska

Druhý ročník grantového programu „Tu žijeme a pomáhame“ podporil štrnásť projektov z prešovského a košického regiónu sumou 20 000 EUR. Program administruje Karpatská nadácia a je financovaný z asignácie percent z dane z príjmu spoločnosti LEAR Corporation Seating Slovakia s. r. o. 

Podporené projekty obohatia región v oblasti aktivít pre deti, mládež, ale aj pre dospelých. Medzi podporenými je projekt letného tábora pre deti a mládež združenia Serafím, kde sa účastníci naučia aj to, ako podať neodkladnú prvú pomoc pred príchodom lekára. Oživiť kultúrny život a zachovať tradície folklórneho festivalu „Pod polomsku hurečku” je cieľom projektu združenia Polomjanka. Športový deň, známe „branné cvičenie“, strávia žiaci z 12 základných škôl v Prešove formou zážitkového splavu rieky Hornád so Slovenským skautingom, 49. zborom Geronimo Prešov. Na hradnom vrchu Šariš sa uskutoční Filmový festival Filmová noc na hrade 2015 s hlavnou témou Umenie z ulice. Tradíciu včelárstva na Slovensku posilní OZ Mládež v pohybe. V realizácii týchto projektov sa dobrovoľnícky aktívne angažujú zamestnanci firmy LEAR Corporation Seating Slovakia s. r. o.

„Od svojho otvorenia priniesol program Tu žijeme a pomáhame 28 000 EUR východoslovenským aktivistom a stal sa tak významným finančným zdrojom na verejne prospešné projekty,” hovorí Katarína Minárová, riaditeľka Karpatskej nadácie. Dúfame, že takáto forma spolupráce s komunitou bude inšpirovať aj ďalšie spoločnosti. A to aj v tom, ako sa do programu zapájajú zamestnanci LEAR Corporation Seating Slovakia s. r. o. Pre nich je to jedinečná príležitosť realizovať svoje kreatívne a novátorské nápady pre zlepšenie života tam, kde žijú.”

O finančnú podporu sa v tomto ročníku uchádzalo 19 projektov s celkovou žiadanou sumou takmer 37 000 EUR. V roku 2014 podporil prvý ročník grantového programu 10 projektov v celkovej sume 8 000 EUR. S podporou programu sa uskutočnil napr. Margaréta fest- medzinárodný festival združenia Barlička pre zdravotne znevýhodnenú mládež ako podpora ich lepšieho života, tvorivosti a sebarealizácie, či Deň tradícií s ľudovou hudbou, tancom a ukážkami remesiel OZ Sapio s cieľom oživiť tradície a ľudovú kultúru.

Zoznam podporených projektov (v abecednom poradí): 

 C.A.P. – Club alpinistov prešovských, o.z., Prešov, „Bezpečné skaly v Prešovskom kraji“ 2 000 EUR

 Handball club Bardejov, o.z., Bardejov, „Tu žijeme a športujeme!” 1 000 EUR

 Maják nádeje, o.z., Košice, „Očami dieťaťa” 500 EUR

 Mládež v pohybe, o.z., Prešov, „Staň sa včelárom, zachráň včely!!!” 2 000 EUR

 Nový film, o.z., Prešov, „Filmová noc na hrade 2015” 2 000 EUR

 Ovečka, o.z., Hanušovce n. Topľou, „Aby sme sa mali kde hrať” 1 700 EUR

 Pierott, n.o., Prešov, „PIEROTT DAY 2015 – deň pre deti a ich rodičov” 1 000 EUR

 Polomjanka, o.z., Poloma, „Pod Polomskú hurečku” 2 000 EUR

 Relevant, n.o., Prešov, „Deťom pre lepšiu budúcnosť“ 2 000 EUR

 Santiago, o.z., Prešov, „Komunitný kreatívny budíček“ 600 EUR

 Serafím, o.z., Prešov, „Malí hrdinovia” 1 500 EUR

 Slovenský skauting, 49.zbor Geronimo Prešov, o.z., Prešov „NAUTILUS – nebojme sa vody” 1 000 EUR

 SRRZ-RZ pri Základnej škole Sibírska 42, o. z., Prešov, „Separkovia- ochrancovia planéty Zem” 1 000 EUR

 Strážcovia pravých pokladov storočí, o. z., Margecany, „Pod hradbami” 1 700 EUR

Buďte prvý, kto pridá komentár.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*