32 000 eur na rozvojové projekty na východe Slovenska

Nadačný fond Getrag spravovaný Karpatskou nadáciou dnes otvoril prvé ročníky grantových programov Getrag pre ľudí a Getrag pre región. Programy podporia verejne prospešné rozvojové projekty neziskových organizácií aj aktívnych neformálnych skupín z východného Slovenska celkovou sumou 32 000 EUR.

Program Getrag pre ľudí podporí svojpomocné projekty miestnych skupín, organizácií a jednotlivcov s aktívnym zapojením zamestnancov spoločností GETRAG FORD Transmissions Slovakia s. r. o., ktoré prispejú k zlepšeniu miestneho života. V rámci výzvy 2016 programu Getrag pre ľudí bude prerozdelených 15 000 EUR.

Program Getrag pre región podporí projektové zámery neziskových organizácií v určených tematických oblastiach, ktoré ponúkajú inovatívne a dlhodobo udržateľné riešenia miestnych potrieb a vedia inšpirovať alebo motivovať iné organizácie alebo komunity v okolí či v regióne. V rámci výzvy 2016 programu Getrag pre región bude prerozdelených 17 000 EUR.

„K nášmu úsiliu zlepšovať život v regióne pripojil ďalší firemný partner. Spoločnosť GETRAG FORD Transmissions podporuje našu filozofiu zapájať do rozvojových procesov samotných obyvateľov regiónu a podporiť ich vo vzájomnom zdieľaní úspechov aj neúspechov. Veľmi sa tešíme na túto spoluprácu,“ vraví riaditeľka Karpatskej nadácie Laura Dittel.

Karpatská nadácia prijíma žiadosti o podporu do 4. januára 2016. Programy financuje Nadačný fond Getrag.

“Chceme byť partnerom tohto regiónu a ľudí, ktorí v ňom žijú, nie pre samotnú podporu, ale preto, že zdieľanie inovatívnych myšlienok, potenciálu a ľudia, ktorým nechýba nadšenie, nás inšpirujú v našom podnikaní,“ hovorí Wes Jacklin, riaditeľ závodu. “Podporíme precíznosť a nadšenie pre účasť na pozitívnych zmenách. Podporíme ľudí a organizácie, ktoré sú zanietené pre to, čo robia, aby v tom mohli byť ešte lepší.”

Všetky informácie o programoch sú uvedené na www.karpatskanadacia.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *