Program Tu žijeme a pomáhame znova finančne podporí dobré projekty na východe Slovenska

karpatska

Karpatská nadácia dnes otvorila druhý ročník grantového programu Tu žijeme a pomáhame. Na podporu projektov je pripravená celková suma 20 000 EUR. 

Cieľom programu je podporiť inovatívne nápady a projekty mimovládnych neziskových organizácií pôsobiacich na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Granty vo výške 2 000 EUR budú udelené na podporu vzdelávania, ochrany životného prostredia, podporu zdravia a realizácie zdraviu prospešných aktivít a na rozvoj dobrovoľníctva. Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 12. január 2015.

Program je financovaný z asignácie percent z dane spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o. Program podporuje zapojenie zamestnancov spoločnosti do verejne prospešných dobrovoľníckych aktivít a ich zaangažovanosť v činnosti neziskových organizácií. V predchádzajúcom ročníku program podporil 10 projektov sumou 8 000 EUR.

„Sme radi, že v tomto roku je objem asignácie viac ako dvojnásobný, môžeme tak poskytnúť projektom výraznejšiu podporu,“ uviedla riaditeľka Karpatskej nadácie Katarína Minárová. „Dúfame, že tento príklad spolupráce so spoločnosťou Lear Corporation Seating poslúži ako  inšpirácia aj pre iné východoslovenské firmy ako prispieť k rozvoju svojpomoci a vlastnej iniciatívy ľudí vo svojom okolí.“

Informácie o programe sú k dispozícii aj na www.karpatskanadacia.sk.

Buďte prvý, kto pridá komentár.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*