Karpatská nadácia zoorganizovala konferenciu o riešeniach nezamestnanosti mládeže

Karpatská nadácia zorganizovala v piatok 27. marca v Košiciach konferenciu Mladí a zamestnaní: Ako na to! Mladí ľudia na trampolíne pracovných príležitostí. Cieľom konferencie bolo hovoriť o príležitostiach, ktoré vedia mladým ľuďom ponúknuť programy spolupráce inštitúcií z rôznych sektorov.

Slovensko sa mierou nezamestnanosti mladých na úrovni cca 34 % zaraďuje k špičke EÚ. Vysoká nezamestnanosť mladých na Slovensku je navyše dlhodobým javom. Mladí Slováci čelia mnohým znevýhodneniam na trhu práce. Rôzne prekážky, ako je aj ich vlastná nepripravenosť alebo chýbajúca prax, nedokážu často prekonať a padajú do sociálnej siete.

Karpatská nadácia preto realizuje projekt Trampolína, ktorý pomáha mladým so vzdelaním, ale bez praxe, získať zručnosti i skúsenosti a odraziť sa na trampolíne príležitostí. Projekt chce zároveň zlepšiť medzisektorovú spoluprácu, teda prizývať k riešeniu problému inštitúcie z rôznych sektorov spoločnosti.

Na konferencii, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 80 účastníkov sa hovorilo nielen o prekážkach, ktoré na mladých ľudí na trhu práce čakajú, o ich očakávaniach od budúcich zamestnávateľov, no najmä o príležitostiach, ktoré vie ponúknuť spolupráca organizácií a inštitúcií z podnikateľského, akademického aj neziskového sektora.

Na konferencii odznelo viacero príkladov dobrej praxe vrátane ich konkrétnych už niekoľkoročných výsledkov na miestnej úrovni. Tieto, ako vraví Barbara Kollárová, manažérka projektu Trampolína, „sú povzbudením pre všetky inovatívne nápady a iniciatívy v oblasti znižovania nezamestnanosti a odlivu mozgov zo znevýhodnených regiónov. Medzi spíkrami konferencie boli okrem odborníkov ako Michal Vašečka z Masarykovej univerzity z Brna, Branislav Frk z Prešovskej univerzity Prešov, aj zástupcovia najvýznamnejších regionálnych zamestnávateľov (U.S. Steel Košice, s. r. o., T-Systems Slovakia, s. r. o., VSE Holding, a. s.) personálnych agentúr (Grafton Recruitment Slovakia), ale aj mladí podnikaví ľudia a reprezentanti širšieho karpatského regiónu z Poľska, Maďarska, Čiech a Ukrajiny.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *