11 200 eur v štipendiách pre aktívnych vysokoškolákov

Karpatská nadácia otvorila v stredu 16. septembra šiesty ročník programu šTipko – programu štipendií T-Systems Slovakia. Program ponúka finančnú podporu študentom informatiky a príbuzných odborov, ekonomiky, prírodovedných odborov a verejnej správy z východného Slovenska na ich štúdium v akademickom roku 2015/ 2016.

Program podporuje študentov východoslovenských vysokých škôl a univerzít. Pomocnú ruku podáva študentom informačných technológií a príbuzných odborov, ekonomiky, prírodovedných odborov a verejnej správy, ktorí majú víziu svojej budúcej kariéry. Udelenú finančnú podporu využívajú štipendisti na pokrývanie bežných nákladov spojených so štúdiom ako cestovanie, ubytovanie na internáte, učebné pomôcky, vzdelávacie kurzy.
Tento rok program udelí aj dve motivačné štipendiá, ktoré ponúkajú aj niekoľkomesačnú platenú stáž v T-Systems Slovakia.

„Vďaka získanému štipendiu som sa mohla zamerať jedine na dosiahnutie čo najlepších výsledkov v škole, čo sa mi aj podarilo. Dobrovoľníctvo mi zas prinieslo mnoho nových skúseností, kontaktov a zážitkov, ktoré by som inak získala veľmi ťažko,“ povedala úspešná minuloročná štipendistka Miroslava Hroncová.

Podmienkou udelenia štipendia je pomoc regiónu – študenti sa ako dobrovoľníci angažujú vo svojich obciach alebo v neziskových organizáciách a prispievajú tak k zlepšovaniu života vo svojich komunitách.
„Dobrovoľnícka práca je stálou súčasťou tohto programu, nielen preto, že aktívne obce, organizácie, či znevýhodnení obyvatelia východu pomoc potrebujú, ale aj preto, že takáto práca preukázateľne obohacuje aj samotných dobrovoľníkov,“ hovorí Laura Dittel, riaditeľka nadácie. „Rozvíja ich osobnosti, ich pracovné návyky, praktické zručnosti, získavajú vzácne kontakty a užitočné skúsenosti.“

Program je financovaný z Nadačného fondu T-Systems Slovakia administrovaného Karpatskou nadáciou.

„Mladí ľudia sú našou budúcnosťou. Sú mladí, majú veľký potenciál, silný entuziazmus a my sme tu pre nich, aby sme im dali pomocnú ruku a otvorili im možnosti na uplatnenie ich schopností. Vo svete, kde je veľká konkurencia na trhu práce, im zároveň dávame príležitosť nadobúdať pracovné skúsenosti už počas ich štúdia, príležitosť vytvárať si predstavu o potrebách spoločnosti plnej technológií a inovácií, do ktorej smerujú. Ponúkame možnosť vstúpiť s lepšou štartovacou čiarou do ich pracovného života tak, ako to funguje v mnohých krajinách Európy,“ uviedol Thomas Bogdain, generálny riaditeľ T-Systems Slovakia s. r. o.
Od svojho otvorenia v roku 2009 program podporil 34 študentov celkovou sumou 47 300 eur.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *