T-Systems Slovakia

Karpatská nadácia otvorila v stredu 16. septembra šiesty ročník programu šTipko – programu štipendií T-Systems Slovakia. Program ponúka finančnú podporu študentom informatiky a príbuzných odborov, ekonomiky, prírodovedných odborov a verejnej správy z východného Slovenska na ich štúdium v akademickom roku 2015/ 2016. Program podporuje študentov východoslovenských vysokých škôl a univerzít.Pokračovať v čítaní

Druhý ročník grantového programu „T“ for all, all for „T“ podporil osem projektov z košického a prešovského regiónu sumou 13 047,18 EUR. Udelená podpora bude využitá na rôznorodé environmentálne, kultúrne či vzdelávacie aktivity pre deti, mládež aj dospelých. Program je financovaný z Nadačného fondu T-Systems Slovakia, ktorý administruje Karpatská nadácia. Medzi podporenými organizáciami jePokračovať v čítaní

Karpatská nadácia dnes otvorila druhý ročník grantového programu „T“ for all, all for „T“. Program podporí dobrovoľnícke projekty neziskových organizácií z východného Slovenska celkovou sumou viac ako 12 000 EUR. Verejne prospešné a dobrovoľnícke projekty môžu získať podporu vo výške max. 2 000 EUR. Tematické zameranie projektov môže byť rôzne aPokračovať v čítaní