Program Spoločne pre región opäť spája ľudí pre dobrú vec.

karpatska

Ôsmy ročník programu rozdelil 13 585,54 EUR na podporu šiestich komunitných projektov. Štyri neziskové organizácie a dve obce z východného Slovenska prevzali dnes symbolické šeky na slávnostnom vyhlásení výsledkov grantového programu Spoločne pre región z rúk prezidenta hutníckej spoločnosti U. S. Steel Košice Georgea F. Babcoka a riaditeľky Karpatskej nadácie Kataríny Minárovej.

Spoločným menovateľom podporených projektov je posilnenie pozitívneho vzťahu k miestu, kde ich realizátori pôsobia. OZ Detská železnica Košice si k 60. výročiu vzniku Detskej železnice pripravila projekt záchrany technického a kultúrneho dedičstva – historického parného rušňa Krutwig. Čarovný svet skál vyrastie v Spišských Tomášovciach, kde dobrovoľníci OZ Verbum Bonum premenia nevyužívaný priestor na magické voľnočasové centrum pre deti a mládež. Vybudovať desať včelích úľov a zážitkovo vzdelávať začiatočníkov o včelárstve je cieľom združenia Priatelia trstenskej prírody. Detská organizácia Fénix v okolí obce Stakčín obnoví umelý vodný kanál, úvrať Konské a most Rakovec na sninskej a stakčínskej úzkokoľajke. S podporou iniciatívnych obyvateľov sídliska v Moldave nad Bodvou pribudne pri rieke oddychová zóna a v obci Kostoľany nad Hornádom sa miestni ľudia spoja pri revitalizácii verejných priestranstiev a obnove starej obecnej studne.

„Vďaka svojej dlhoročnej existencii sa program Spoločne pre región stal už tradičnou súčasťou ponuky pomoci pre aktívnych ľudí a organizácie v tomto regióne. Každé euro darované partnerom programu bude viac ako zdvojnásobené vkladom podporených organizácií alebo samospráv. Program teda nielen pomáha zlepšovať život na východnom Slovensku, ale motivuje miestnych ľudí aj k združovaniu dostupných zdrojov na realizáciu dobrých nápadov,“ hodnotí dopad programu Katarína Minárová,
riaditeľka Karpatskej nadácie.

Program Spoločne pre región je financovaný z daru spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o. Neziskové organizácie a miestne samosprávy sa mohli uchádzať o finančnú podporu na inovatívne projekty z oblasti bezpečnosti vo všetkých sférach života, využívania voľného času detí a mládeže, ochrany prírody a životného prostredia.

„Spoločnou črtou každého podporeného projektu je nielen aktívna účasť zamestnancov našej firmy, ale aj schopnosť spojiť sily a nájsť partnerov z rôznych oblastí pre realizáciu nápadov prospešných pre miestnu komunitu. Fungujúca medzisektorová spolupráca je predpokladom udržateľnosti komunitných projektov aj v budúcnosti. Na podobných princípoch staviame aj naše podnikanie,“ povedal o programe George F. Babcoke, prezident U. S. Steel Košice.

Zoznam podporených organizácií a projektov (v abecednom poradí):

Detská organizácia FÉNIX, o. z., Územná organizácia Snina, projekt: Vihorlatské úzkokoľajky – 2. etapa – 2 500 EUR
Detská železnica Košice o.z., projekt: Aktivizácia mladých železničiarov počas 60-ročného jubilea detskej železnice – 2 275,54 EUR
Mesto Moldava nad Bodvou, projekt: Oddychová zóna pri rieke Bodva – 2 500 EUR
Obec Kostoľany nad Hornádom, projekt: Rozkvitnuté Kostoľany (úprava verejných priestranstiev, starej obecnej studne a osadenie drobnej parkovej architektúry)- 2 008 EUR
Priatelia trstenskej prírody o.z., projekt: Včelárenie – sladké, zdravé, užitočné – skús si to s nami – 2 500 EUR VERBUM BONUM (DOBRÉ SLOVO) o.z., projekt: Čarovný svet skál – 1 802 EUR

Buďte prvý, kto pridá komentár.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*