podpora

Pivovar Šariš v spolupráci s Komunitnou nadáciou Veľký Šariš vyhlasujú tretí ročník grantového programu Šariš ľuďom. Projekty zamerané na rozvoj cestovného ruchu alebo zamestnanosť žien, seniorov, či inak sociálne znevýhodnených si podelia až 16 000 eur. Prihlasovanie projektov začína 17. októbra 2016 a potrvá do 16. januára 2017. O príspevok z grantového programu Šariš ľuďomPokračovať v čítaní

Osem dobrých nápadov ako vylepšiť život komunít má teraz šancu uspieť v online hlasovaní o financie z Nadácie VÚB. Projekty z celého Slovenska súťažia o priazeň verejnosti do 20. novembra 2015 na www.vub.sk/komunitne-granty. Nadácia VÚB rozdelí víťazným projektom spolu 80 000 eur. Do výzvy na komunitné granty sa tento rokPokračovať v čítaní

Karpatská nadácia 4. novembra otvorila tretí ročník grantového programu Tu žijeme a pomáhame. Na podporu projektov je pripravená celková suma 20 000 EUR. Cieľom programu je podporiť inovatívne nápady a projekty mimovládnych neziskových organizácií pôsobiacich na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Granty vo výške 1 500 EUR budú udelené na podporu vzdelávania, ochranyPokračovať v čítaní

Združenie miest a obcí Slovenska oceňuje rozhodnutie o navýšenie dotácie na podporu bývania na tento rok o čiastku 15 miliónov eur. „Navýšenie finančného objemu o 15 miliónov do konca tohto roka je dobrou správou  pre mestá a obce, ktoré vďaka tejto dotácii dokážu vytvárať ďalšie nájomné byty. Pridanú hodnotu vidíme aj v podpore miestnej a regionálnej ekonomikyPokračovať v čítaní

Detskú železnicu v Košiciach čaká prelomový rok a významné jubileum, počas ktorého chce upevniť dobrovoľnícku základňu mladých železničiarov, opraviť časť trate či zorganizovať niekoľko desiatok kultúrnych podujatí. Zlatým klincom celoročných osláv 60. výročia bude príchod historickej lokomotívy KRUTWIG. Aktivity nadšencov z Čermeľa aj v tomto roku podporí U. S. Steel Košice a KarpatskáPokračovať v čítaní

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) zajtra 15.01.2015 o 8:00 hod spúšťa prostredníctvom okresných a mestských úradov elektronický príjem žiadostí (EPŽ) pre žiadateľov o úver pre rok 2015 v účeloch obstaranie nájomného bytu, obnova bytovej budovy a výstavba, dostavba alebo obnova zariadenia sociálnych služieb. Žiadosti sa podávajú na mestských úradoch vPokračovať v čítaní

Karpatská nadácia dnes otvorila druhý ročník grantového programu Tu žijeme a pomáhame. Na podporu projektov je pripravená celková suma 20 000 EUR.  Cieľom programu je podporiť inovatívne nápady a projekty mimovládnych neziskových organizácií pôsobiacich na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Granty vo výške 2 000 EUR budú udelené naPokračovať v čítaní