Združenie miest a obcí Slovenska oceňuje navýšenie peňazí na podporu bývania

Združenie miest a obcí Slovenska oceňuje rozhodnutie o navýšenie dotácie na podporu bývania na tento rok o čiastku 15 miliónov eur.

„Navýšenie finančného objemu o 15 miliónov do konca tohto roka je dobrou správou  pre mestá a obce, ktoré vďaka tejto dotácii dokážu vytvárať ďalšie nájomné byty. Pridanú hodnotu vidíme aj v podpore miestnej a regionálnej ekonomiky z hľadiska pracovných príležitostí a v celkovej podpore stavebného priemyslu,“ konštatuje predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora. Podľa jeho slov je dobré, ak príslušné ministerstvá akceptovali požiadavku ZMOS, ktorá vychádzala z reálnych skúseností a potrieb miest a obcí. „Je dobré, ak pozorne sledujeme trendy v samospráve, vďaka čomu dokážeme argumentovať,  a tak získavať podporu pre veci, ktoré mestá a obce potrebujú. Tak ako v tomto prípade, ktorý dokazuje, že naše rokovania boli úspešné,“ uzatvára Michal Sýkora.

V nedávno schválenom štátnom rozpočte pre nasledujúci rok je na tento účel vyčlenených 10 miliónov eur. Predpokladáme, že priaznivý ekonomický vývoj umožní v priebehu budúceho roka ďalšie navýšenie objemu financií, čo by znamenalo pokračovanie v trende zvýšenej podpory nájomného bývania pre obyvateľov miest a obcí. Okrem financií určených na podporu nájomného bývania štátny rozpočet počíta aj s ďalším objemom zdrojov, a to napríklad na zatepľovanie, čo sa tiež pozitívne prejaví nielen na investičných aktivitách či podpore lokálnej zamestnanosti, ale aj na energetických a finančných úsporách nájomcov.

Michal Kaliňák
hovorca ZMOS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *