Odpadové hospodárstvo z pohľadu miest a obcí

Bratislava – 23. november 2016 – Združenie miest a obcí Slovenska pod týmto názvom pripravuje odbornú konferenciu, ktorá bude porovnávať reálne dopady zákona o odpadoch na mestá a obce. Konferencia sa uskutoční v utorok 29. novembra 2016 so začiatkom o 9:00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.

„Cieľom pripravovanej konferencie je posúdenie funkčnosti a nastavenia systému odpadového hospodárstva od nadobudnutiu účinnosti nového zákona o odpadoch, zavedenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov a identifikácia problémov vyplývajúcich z aplikačnej praxe,“ priblížil zámer výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány.

Po úvode do problematiky zástupcom rezortu životného prostredia zhodnotia systém odpadového hospodárstva okrem zástupcov samospráv aj predstavitelia zriadeného koordinačného centra a zároveň dvoch najväčších organizácií zodpovednosti výrobcov. Zhodnotia súčasný systém odpadového hospodárstva a problematiku zmluvných vzťahov z pohľadu miest a obcí, ale aj organizácií zodpovednosti výrobcov. Pred diskusiou sa účastníci oboznámia aj s výsledkami vykonaných kontrol vo vzťahu k nedostatkom aplikácie zákona v praxi zo strany samospráv a organizácií zodpovednosti výrobcov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *