Za svoju dobrovoľnícku prácu získajú pomoc

Štipendisti pomáhajú v Arcidiecéznej charite či v dobrovoľnom hasičskom zbore

Košice, 30. október 2013 – Karpatská nadácia dnes uverejnila výsledky štvrtého ročníka Programu štipendií T-Systems Slovakia. Finančnú podporu vo výške 1400 EUR získa osem vysokoškolákov z východného Slovenska. Väčšina z nich pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a napriek tomu sa vo voľnom čase venuje dobrovoľníckej činnosti. Do programu sa v tomto ročníku prihlásilo 30 žiadateľov, čo je dvojnásobný počet oproti minulému roku. Pri hodnotení boli zohľadnené študijné výsledky, sociálne znevýhodnenie a dobrovoľnícke aktivity študentov.

Zámerom Programu štipendií T-Systems je pomôcť aktívnym študentom z Košického a Prešovského samosprávneho kraja, ktorí vo svojom voľnom čase zlepšujú svoje okolie. Medzi svojimi rovesníkmi tak robia o dobrovoľníctve dobrú reklamu. Tohtoroční štipendisti budú počas roka pomáhať v skautských oddieloch v Prešove a Kežmarku, v lemešianskom Hasičskom zbore, v jedinej východoslovenskej think-tankovej organizácii, v internátnom rádiu či v čajovni Univerzitného pastoračného centra.

Dvom študentom bolo udelené špeciálne motivačné štipendium. Tí okrem finančnej čiastky získali aj možnosť absolvovať niekoľkomesačnú platenú stáž v T – Systems Slovakia.

Finančná podpora slúži na pokrytie bežných nákladov spojených so štúdiom ako cestovanie, ubytovanie, učebnice či vzdelávacie kurzy. „Program štipendií T-Systems Slovakia je príležitosťou pre mladých ľudí, ktorí chcú pomáhať a svojím dobrým príkladom prispievať k zlepšovaniu života vo svojom okolí. Je obdivuhodné, že to všetko robia dobrovoľne a popritom sa dokážu plne sústrediť i na svoje školské povinnosti. Štvrtý ročník s rekordným záujmom študentov odzrkadľuje potrebu a opodstatnenosť programu a my sme radi, že máme pre tento program stabilného firemného partnera, ktorý ho finančne podporuje,“ povedala riaditeľka Karpatskej nadácie Laura Dittel. Program Štipendií T-Systems Slovakia je realizovaný vďaka finančnej podpore spoločnosti T-Systems Slovakia s. r. o.

“Sme veľmi radi, že aj v tomto školskom roku môžeme podporiť šikovných a aktívnych študentov. Spoločnosť T-Systems Slovakia chce týmto programom pomôcť sociálne znevýhodneným mladým ľuďom, ktorí aj napriek tomu pomáhajú druhým a starajú sa o východné Slovensko. Je ča,s aby sme teraz my pomohli im. Verím, že študentom naša finančná pomoc zlepší kvalitu ich života a budú tak mať viac času na štúdium a svoje dobrovoľnícke aktivity,” povedal generálny riaditeľ T-Systems Slovakia s.r.o. Thomas Bogdein.

Podporení študenti:

Dávid Baňas – Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky (motivačné štipendium)

Dominik Jakub – Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Renáta Kmecziková – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Fakulta verejnej správy

František Nehila – Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Ján Pikna – Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky (motivačné štipendium)

Andrea Poláková – Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Michael Široký – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta

Judita Volčková – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Fakulta verejnej správy

Zdroj: tlačová správa

Buďte prvý, kto pridá komentár.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*