Vzdelávanie (Page 2)

V čase pretrvávajúcej pandémie COVID-19 Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) pripravil historicky prvý Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2020 ONLINE. Uskutočnil sa v dňoch 10. – 12. novembra 2020 s celkom 60 cvičnými firmami. 43 sa ich prihlásilo z celého Slovenska, 17 zo zahraničia, konkrétne z Bulharska, Čiech, Maďarska, Litvy, Rakúska,Pokračovať v čítaní

Písanie akejkoľvek školskej práce dá zabrať, však písanie záverečnej práce, konkrétne tej diplomovej, má špeciálnu príchuť. Pre študentov sa končí vysokoškolské štúdium a tešia sa už na vlastné zamestnanie. Netreba však podceniť prípravu na písanie záverečnej práce, pretože by sa to študentom mohlo vyplatiť. Zlé hodnotenie záverečnej práce by mohloPokračovať v čítaní

dejiny-tvoris-ty-nazjedenie-sk

Košice 4. októbra 2018 Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach organizuje tretí ročník úspešnej interaktívnej výstavy – tentoraz pod názvom Dejiny tvoríš Ty! Medzníky vytvárame my sami Podujatie má charakter interaktívnej výstavy, ktorá prostredníctvom siedmich tematických úsekov vyskladaných zo 40 panelov s dobovými fotografiami a dobovou tlačou priblížiPokračovať v čítaní

Active Beauty Academy otvára najmodernejší vzdelávací inštitút na Slovensku vo svojej oblasti. Poskytne priestor pre vzdelávanie a nadobúdanie zručností v piatich odboroch z beauty sféry pod dohľadom kvalifikovaných lektoriek z praxe.Pokračovať v čítaní

Na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) môžete študovať právo v anglickom jazyku. Nový magisterský študijný program sa zameriava na právo Európskej únie a medzinárodné právo a je určený slovenským i zahraničným študentom. Záujemcovia majú stále možnosť podať si prihlášku na akademický rok 2018/2019. Študijný program právo vPokračovať v čítaní

Knižnica pre mládež mesta Košice v ôsmom ročníku literárneho festivalu Mesiac autorského čítania predstaví súčasne literatúru orientálneho Turecka a štyroch stredoeurópskych krajín.   Každý večer od 4. júla do 3. augusta 2018 v čase od 18.00 do 20.00 hodiny sa v LitParku,  pobočke Knižnice pre mládež mesta Košice na Kukučínovej ulici, návštevníkom postupne predstaví 62Pokračovať v čítaní

Podujatie Drobci zdobia, ktoré sa v Nitre konalo po prvýkrát, bolo úspešné. Zapojili sa všetky materské školy  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,  ozdobených bolo 27 vianočných stromčekov, štrnásť na pešej zóne, ďalších trinásť skrášľovalo priestor pri Obchodnom centre Mlyny. V rámci internetového hlasovania bolo verejnosťou určené poradie. Vyhrala Materská škola Párovská so 720 hlasmi,Pokračovať v čítaní