Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby zorganizovala dňa 9.12.2015 v priestoroch bratislavského Hotela Bôrik záverečnú konferenciu projektu „Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky – eDemokracia a otvorená vláda“. Cieľom konferencie bolo zhodnotiť výstupy z projektu eDemokracia a otvorená vláda a ďalší rozvoj systému.

Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie integrovaného informačného systému eDemokracie a otvorenej vlády (IIS eDOV) a portálu pre poskytovanie transparentných informácií a otvorených dát širokej verejnosti ako aj inštitúcií verejnej správy spolu s vytvorením nových elektronických služieb v zmysle iniciatívy otvoreného vládnutia.

Podľa konceptu sa v rámci projektu vybudoval integrovaný informačný systém, ktorý je na úrovni prezentačnej vrstvy (portálu – data.gov.sk) poskytovania služieb k otvoreným dátam verejnej správy v štandardizovanej forme. Na úrovni systému vznikla aplikácia – Elektronická hromadná žiadosť s elektronickými službami, ktoré umožnia verejnosti účasť na veciach verejných. V rámci modulu otvorenej vlády sú poskytované elektronické služby pre VS na automatizované spracovanie elektronických dokumentov a dát z rokovania vlády a jej poradných orgánov, plnenie úloh uznesení vlády, čo prinesie aj pre občana informácie dostupné, aktuálne a včas. V rámci tohto modulu sú vytvorené elektronicky sprístupnené transakčné služby súvisiace s poskytovaním finančných prostriedkov ÚV SR, čo prinesie užívateľovi zjednodušenie prístupnosti k finančným zdrojom ako aj informovanosti o nich.

Ďalej projekt pokrýva aj kontrolnú činnosť ÚV SR, ktorej proces je elektronizovaný, zníži sa administratívna záťaž pri komunikácii s kontrolórmi pri poskytovaní údajov a taktiež budú prezentované informácie o výsledkoch kontrol verejnosti. V rámci aplikácie projektu sú dostupné otvorené dáta zo systému ITMS pre verejnosť pomocou rozšíreného analytického prostredia automatizovane.

Systém sa aktuálne nachádza v pilotnej prevádzke a od 1.1.2016 prejde do produkčnej prevádzky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *