Medzinárodná konferencia v Legnici

Tri víťazné stredoškolské energetické poradenské agentúry úspešne prezentovali svoje riešenia na báze obnoviteľných zdrojov energie v poľskej Legnici na medzinárodnej konferencii 4. – 6. mája 2015. Škola inteligentnej energie na báze obnoviteľných zdrojov energie – to je heslo medzinárodného projektu Story line approach, na Slovensku manažovaného občianskym združením SOSNA.

Medzinárodná spolupráca s poľskými, českými a slovenskými partnermi priniesla svoje výsledky. Nielen získanie praktických skúseností študentov v navrhovaní úsporných riešení na báze obnoviteľných zdrojov energie, ale aj benefit pre svojich klientov.

V projekte, ktorý nesie názov Story line approach stredné odborné školy prakticky riešili a posudzovali pálčivé energetické problémy svojho klienta. Rok 2015 bol pre študentov výzvou – klientom bola materská škola v Kostoľanoch nad Hornádom, v roku 2014 klientom to bola čajovňa Amana v Košiciach a Ekocentrum SOSNA v Družstevnej pri Hornáde. Víťazi obidvoch rokov – teda najúspešnejší riešitelia, svoje návrhy riešení úspešne prezentovali na medzinárodnej konferencii v poľskej Legnici 4. – 6. mája 2015. Spolu s tromi poľskými a dvomi českými študentskými poradenskými agentúrami svoje práce prezentovali za Slovensko

  • Stredná odborná škola technická, Košice
  • Stredná odborná škola, Prakovce
  • Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Košice

Stredoškolské poradenské agentúry pripravili pre svojho klienta riešenia zahŕňajúce rozumné využitie fotovoltaiky, solárnych kolektorov, zníženie spotreby energie zateplením prírodnými materiálmi.

Zámer projektu reaguje na vysoký dopyt stredných odborných škôl po možnosti prepojiť školskú teóriu s praktickými skúsenosťami študentov v študovanom odbore. V českom, slovenskom i poľskom školstve sú možnosti škôl v tomto smere zatiaľ pomerne obmedzené, hoci práve praktická skúsenosť študentov je najviac žiadaná na trhu práce a zvyšuje úspešnosť študentov pri hľadaní zamestnania. Cieľom projektu je, aby sa študenti čo najlepšie naučili riešiť problémy bezprostredne sa týkajúce študovaného odboru a získali skúsenosti, ktoré sa im môžu hodiť pri profesijnom uplatnení.

Riešiteľské tímy študentov spolupracovali s odborníkmi (u nás z TU KE) a pod ich vedením pracovali na energetických úsporách podľa zadania.

Súčasťou projektu sú aj tvorivé dielne, na ktorých sa študenti, ale aj ďalší účastníci naučia viac o solárnych alternatívach – solárnej sušičke ovocia, krabicovom solárnom variči, či zistia ako funguje slnečná sprcha alebo tzv. Trombeho stena využívaná na vykurovanie. Tohto roku si sami vyrobia solárnu sušičku z recyklovaných materiálov.

Na základe výmeny skúseností partnerských organizácií a vykonanej evaluácie bude inovovaná metodika pre spoluprácu škôl a firiem a tá bude ponúknutá SOŠ v Česku , Poľsku a na Slovensku.

Zdroj: www.sosna.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *