,,Moderné zdravotnícke pomôcky  a medicínske technológie umožňujú efektívnu rýchlu diagnostiku i liečbu. V chirurgických disciplínach sa vďaka inováciám stávajú výkony menej rozsiahlymi, čo prispieva k rýchlejšiemu zotaveniu pacientov a ich kratšej práceneschopnosti“ – týmito slovami vysvetlila výkonná riaditeľka asociácie SK-MED, Mgr. Linda Bologna, prínos a význam implementácie zdravotníckych pomôcok a moderných technológií do systému slovenského zdravotníctva. Práve nutnosť zavádzania moderných technických inovácií a nevyhnutnosť moderných technológií v systéme zdravotníctva  sa stávajú hlavnými témami “European MedTech Week”, ktorý sa tento rok koná v dňoch 15. – 21. júna.

Humánnejšia a úspornejšia liečba

Zavedením moderných inovatívnych pomôcok sa môžu dosahovať ekonomické úspory, ktoré sú nielen humánnejšie k pacientom, ale predchádzajú možným komplikáciám – a tým aj k zvýšeným nákladom na prípadnú ďalšiu starostlivosť o pacientov. Podľa slov výkonnej riaditeľky SK-MED: ,,Včasné a správne posúdenie zdravotného stavu a stanovenie diagnózy ušetrí zbytočné lekárske úkony, ktorých sa v systéme zdravotníctve vykonáva až takmer tretina. Vyplýva to z analýz Európskej asociácie medicínskych technológií, EUCOMED. Nemocnice tak ušetria nemalé finančné prostriedky. Reálne výsledky efektívnosti sa dostavujú napr. pri operácii kolenného kĺbu, kde dnes artroskopia je významným pomocníkom, pričom samotný operačný výkon je miniinvazívny, zotavenie rýchle a kvalita života pacienta plne zachovaná.  Pred 30 rokmi pacient s diagnózou infarktu myokardu zostal v nemocnici približne 6 týždňov. Dnes, pri včasnom dostavení sa na špecializované pracovisko a  vďaka modernému prístupu, zostáva takmer bez následkov a nemocnicu opúšťa do 7 dní. Už z týchto prípadov vyplýva, že inovácia v zdravotníctve významne prispieva k zvyšovaniu efektívnosti, a to ako po medicínskej stránke tak i po ekonomickej.“

Významné odvetvie a zamestnávateľ

V rámci priemyslu lekárskych technológií je v Európe zamestnaných vyše 500 000 ľudí, vďaka čomu predstavuje výroba zdravotníckych technológií významný prvok tvorby hrubého domáceho produktu jednotlivých európskych krajín. Tomu zodpovedá aj efekt – skvalitňovaním zdravotníckych technológií dochádza nielen k ich vylepšovaniu, ale aj k ich neustálemu nahrádzaniu modernejšími a vylepšenými inovatívnymi technológiami v priebehu 18 až 24 mesiacov. Len v roku 2012 bolo na Európsky patentový úrad podaných vyše 10 000 patentových prihlášok v oblasti zdravotníckej techniky – čo zodpovedá približne 7% z celkového počtu žiadostí, teda viac, než v prípade akýchkoľvek iných technických oblastí. ,,Aj preto je pri  zavádzaní moderných technológií, prístrojov a pomôcok v zdravotníctve nutné, aby ich medicínska a ekonomická efektívnosť bola podložená odbornými referenciami. Len tak vieme zaistiť, aby inovácia v medicíne bola prínosnou, dostupnou a s minimálnou mierou rizika pre pacientov a lekárov. Pri zavádzaní inovatívnych technológií je takisto nevyhnutnou súčasťou komunikácia. Lekári sú povinní dostatočne oboznámiť pacientov o prínosoch moderných postupov, aby im pomohli zbaviť sa možných obáv“ – poznamenala na záver problematiky Mgr. Linda Bologna.

Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK-MED  je združenie, ktoré zastupuje záujmy dodávateľov zdravotníckych pomôcok pôsobiacich v Slovenskej republike. Má 26 členov. V rámci svojich aktivít, SK-MED zabezpečuje informácie k návrhom na procesy a expertízy vo veciach týkajúcich sa prostriedkov zdravotníckej techniky v súlade s princípmi Európskej únie. Je riadnym členom EUCOMEDu, zdravotníckej asociácie so sídlom v Bruseli, ktorá zastrešuje národné asociácie z celej Európy.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *