Východoslovenská galéria

Košický maliar Július Jakoby (1903-1985) patrí k najvýznamnejším slovenským výtvarným umelcom 20. storočia. Jeho strhujúce expresívne dielo sústredené na človeka a hľadanie zmyslu jeho existencie zásadným spôsobom obohatilo moderné slovenské dejiny umenia. Napriek mimoriadnej sile umeleckého výrazu, ktorá vyvierala z autorovho talentu a hlbokého prežívania skutočnosti, nestretneme sa v jeho tvorbe s tzv. veľkými témami. NietPokračovať v čítaní

Ambíciou nultého ročníka reprezentatívnej výstavy „Salón východoslovenských výtvarných umelcov 2014“ je zámer udomácniť cyklický expozičný priestor v dramaturgii Východoslovenskej galérie pre tento druh, návštevnícky žiadaného výstavného formátu v perspektíve nadchádzajúcich rokov. Vychádzajúc zo štatútu Východoslovenskej galérie v Košiciach, ktorej kľúčovou odbornou gesciou je dokumentácia, archivácia a zhodnocovanie zbierok, resp. prezentácia výtvarného umenia východoslovenského regiónu, smePokračovať v čítaní

Sled výstavných podujatí konaných pri príležitosti stého výročia narodenia košického maliara a grafika Andreja Doboša začal v roku 2011 v Bratislave a pokračoval v Dolnom Kubíne (2012) a v Poprade (2013). Košice, s ktorými je autor najväčšmi spätý završujú sled týchto jubilejných podujatí  výberom z umelcovej celoživotnej tvorby. Vernisáž výstavy sa uskutoční 9. október 2014 o 17:00 hod. vo VýchodoslovenskejPokračovať v čítaní

Autori Petr Bařinka a Michal Bôrik na svojich obrazoch skúmajú vzťah medzi trvaním a pamäťou. Na plátnach a fotografiách zachycujú obrazy, ktoré sa rodia v zábleskoch ich pamäti. Vernisáž výstavy sa uskutoční 2. októbra o 17:00 hod. vo Východoslovenskej galérii, Alžbetina 22. Výstava potrvá do 2. novembra. Spoločnou spomienkou jedného českého a jedného slovenského autora je poväčšinou prostredie socialistickejPokračovať v čítaní

Člen Umeleckej besedy slovenskej a Spoločnosti voľných výtvarných umelcov pri Slovenskej výtvarnej únii predstaví celistvé maliarske vízie, básne a symfónie v zrelej kultivovanej podobe svojej maľby. Maliarska tvorba Milana Tvrdoňa je už dávno overenou kvalitou. Tento fakt hodnoverne dokumentujú jeho autorské výstavy i účasť na kolektívnych výstavách. Milan Tvrdoň cestou hľadania a nachádzania dospel kuPokračovať v čítaní

Výstava „…keď je pojidlom toto divadlo“ je tematickým projektom s medzinárodným presahom. Predstavuje výber z aktuálnej tvorby mladej generácie umelcov pracujúcich s médiom videa, videoinštalácie a objektu: Petra Barényiho (SK), Wojteka Doroszuka (PL/FR), Bjoerna Drenkwitza (DE), Eriky Miklošovej (SK) a Mareka Ružinského (SK). Spoločným znakom tejto konštelácie je nielen samotné filmové médium aPokračovať v čítaní

V roku 2013 uplynulo päťdesiat rokov od úmrtia maliara Jozefa Majkuta a v roku 2014 si kultúrna verejnosť pripomína 105. výročie jeho narodenia. Výstavný projekt s výrazným časovým odstupom od usporiadania poslednej umelcovej výstavy prezentuje umelcovu tvorbu v priestoroch Východoslovenskej galérie v Košiciach. Zámerom usporiadania výstavy bolo pripomenutie umelcovej tvorby a vytvorenie celistvej predstavy o vývojiPokračovať v čítaní

Monika Vrancová (*1985, Košice) ukončila v roku 2012 magisterské štúdium na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach v odbore Grafika a experimentálna tvorba. Vo svojej tvorbe sa zameriava na témy smrti, rozpadu a rozkladu, ktoré vníma ako podvedomú krajinu mysle – „Krajinu temného lesa“. Spája grafické a maliarske techniky, ktoré niekedyPokračovať v čítaní